DAAD stipendije

Home

DAAD stipendije

Study In Germany Kls


DAAD nudi kroz različite individualne programe stipendije za studente, diplomce, doktorante, predavače na univezitetu i naučnike. U rubrici DAAD stipendije naći ćete isrpne informacije o svakom programu pojedinačno (studenti; diplomci; doktoranti; naučnici i predavači).

Osnovne informacije

DAAD stipendije su namenjene studentima, diplomcima, naučnicima, predavačima iz Srbije, kao i onim kandidatima koji studiraju/su studirali u Srbiji i koji imaju diplomu nekog univerziteta iz Srbije (zapravo onima čije je težište akademskih studija u Srbiji).

Za sve individualne programe važi sledeće pravilo: aplikacije kandidata koji se u trenutku konkurisanja nalaže duže od 15 meseci u Nemačkoj, neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacije za sve DAAD programe  od 2015. godine se šalju preko DAAD portala. Portal je otvoren od 2. jula. Prijava na DAAD portal sledi isključivo preko linka www.funding-guide.de

Izbor stipendista obavlja nezavisna binacionalna komisija (nemački i srpski profesori) isključivo na osnovu stručnih kvalifikacija kandidata, kao i na osnovu profesionalne procene planiranog studijskog ili istraživačkog boravka.


Termini i mesto slanja papirne verzije prijava

Prijave se najpre šalju online putem DAAD portala, a zatim se rezimei online prijava štampaju (pogledati u koliko primeraka za svaki program pojedinačno) i šalju poštom najkasnije do 15. novembra 2018. na adresu: Ambasada SR Nemačke, Neznanog junaka 1a, 11040 Beograd.

Izuzeci:

a)
prijave za Studijsku stipendiju za umetnike (nekoliko različitih programa) se šalju do 31.10.2018. (stipendije za muzičke i izvođačke umetnosti), odnosno 30.novembra (stipendije za vizuelne umetnosti). Papirna prijava se nakon završene online aplikacije šalje na adresu DAAD-a u Bon (adresa u raspisu same stipendije)

a rok prijave za  arhitekte je 30.09.2018. Papirna verzija (nakon završene online aplikacije) se šalje na adresu DAAD-a u Bon (adresa unutar raspisa za stipendiju)

b)
prijave za jezičke kurseve se šalju do 01.12.2018.

Ostale informacije možete naći u centralnoj bazi DAAD stipendija.


Konsultacije u Informativnom centru su zasnovane na najboljem znanju i savesti; garanciju tačnosti informacija Vam ne možemo jamčiti.

Samo potpune aplikacije će se uzeti u razmatranje.Proces izbora stipendista

U Srbiji se obavlja takozvani preliminarni izbor stipendista. Prijave pregleda nemačko-srpska Predizborna komisija. Predizbor se obavlja na osnovu poslate prijave bez ličnog predstavljanja kandidata.

Krajnji izbor kandidata obavlja po pravilu komisija nemačkih profesora uz prisustvo saradnika DAAD-ove centrale u Bonu tokom marta naredne godine. Izbor se obavlja bez ličnog predstavljanja kandidata. Rezultate o krajnjem izboru stipendista šalje centrala iz Bona u aprilu mesecu putem DAAD portala. Ne postoji javna lista stipendista, već svaki kandidat za sebe dobija obaveštenje o ishodu svoje aplikacije na svom profilu u DAAD portalu.

Izuzetak: Studijske stipendije za diplomirane studente svih struka i za ERP program stipendija:


Kandidati koji su izabrani u preliminarnoj fazi biće pozvani na intervju sa binacionalnom komisijom. Intervjui se obavljaju početkom krajem januara/početkom februara u Beogradu, a kandidati koji će biti pozvani na intervju se pozivaju sredinom januara na isti. Intervjui se obavljaju u Beogradu, i nemoguće ih je obaviti daljinski ili u Nemačkoj.DAAD ne refundira troškove puta za dolazak na intervju. I u izboru za ove dve stipendije se krajnji izbor stipendista obavlja u centrali DAAD-a u Bonu tokom marta. Svi kandidati dobijaju obaveštenje o svojoj aplikaciji putem DAAD portala u toku aprila meseca. Obaveštenja šalju naše kolege iz centrale.