Učenje nemačkog

Home

Učenje nemačkog

Daad Ic Image Bar 5

Postoji veliki broj razloga zbog čega je važno da nučite nemački jezik. Saželi smo nekoliko njih:


1.       Nemački jezik predstavlja važan jezik u međunarodnoj komunikaciji.

Ko govori nemački jezik može da komunicira u celom svetu sa još oko 101 miliona ljudi. Samo 100 miliona Evropljana govori nemački kao maternji jezik, i to ne samo u Nemačkoj, već i u Austriji, Švajcarskoj, Luksemburgu i Lihtenštajnu. Poznavanje nemačkog jezika je od pomoći i u severnom delu Italije,u istočnom delu Belgije i Francuske, kao i u Holandiji, Danskoj i drugim zemljama. Posmatrajući evropski prostor, nemačkim jezikom se najviše priča. U medjuvremenu treba znati da je 8% svih Internet stranica na nemačkom jeziku.

2.       Nemački jezik je važan jezik trgovine.

Nemačka tradicionalno predstavlja ekonomskog partnera i Srbiji je najvažniji trgovinski partner. Nemačka važi za važnog ekonomskog međunarodnog partnera i za naciju koja izvozi. Osim toga zemlje u kojima se govori nemački u EU predstavljaju najvažniji ekonomsko- finansijski region Unije.

Jezičke kompetencije- dobra investicija

Poznavanje nemačkog jezika pomaže u građenu profesionalne karijere! Internacionalnost i interkulturne kompetencije danas predstavljaju ključne kvalifikacije za ekonomski uspeh. Jezička kompetencija pomaže da se na globalnom nivou otvore nova tržišta i kao takva predstavlja plus u tržišnoj konkurenciji.

-       Nemački jezik predstavlja najveći jezik ekonomije u EU i predstavlja most ka Srednjoj i  Istočnoj Evropi

-         Poslednjih godina je nemački jezik posao tzv "lingua franca" u regionu Istočne i Srednje Evrope. Sa proširenjem EU potrebna je radna snaga iz ovog dela Evrope sa znanjem nemačkog jezika.

-         Velike strane investicije i dobar deo Join Venture izmedju nemačkih i stranih firmi govore u prilog nemačkog jezika u privredi.

-         Preko 100 miliona ljudi koji govore nemački jezik imaju bolje šanse za obrazovanjem, studijama i za posao.

3.       Nemački jezik je veoma važan u oblasti nauke

Nemački jezik ima svoje mesto u jeziku nauke i istraživanja. U 19. veku nemački jezik bio je neizostavan kao stručni jezik na studijama. Na nemačkom jeziku se publikuju stručni časopisi, fach-kolege komuniciraju na nemačkom; u oblastima kao što su arheologija, filozofija, društvene nauke ili medicina formulisani su termini i teorije na nemačkom jeziku. Čak i u praksi potreban je nemački jezik, npr. japanski lekari vode zdravstvene kartone pacijenata na nemačkom jeziku. Danas dominira engleski jezik, no u globalnoj mreži interdisciplinarnih i međunarodnih kooperacija nemački jezik je veoma visoko kotiran.

Nemački dobitnici Nobelove nagrade

Za naučno-kulturni svet nemački jezik je bitan. To pokazuje i broj dobitnika Nobelove nagrade sa nemačkog govornog područja: 30 Nobelovih nagrada iz oblasti hemije, 25 iz medicine, 21 iz fizike, 10 iz književnosti i 8 nagrada za mir. Ko želi da razume originalne tekstove nemačkih klasičara, neophodna su pasivna znanja nemačkog jezika. Geteov "Faust", Marksov "Kapital", Ajnštajnova "Teorija relativiteta", Frojdovo "Tumačenje snova", Grimov rečnik, samo su neki od spisa koja pripadaju međunarodnom kulturnom blagu i standardima.

4.       Nemački kao jezik kulture otvara horizonte

Nemačka kulturna baština poznata je celom svetu i ima dugu tradiciju. Nemačka kultura se manifestuje u različitim oblicima: od književnosti i muzike preko teatra i filma do arhitekture, slikarstva, filozofije i umetnosti. Kulturni život se pokazuje i u kulturi življenja, u knjižarama, bibliotekama, na festivalima i u sportu. Nemačka produkcija knjiga zauzima treće mesto u međunarodnoj konkurenciji. Nemački medijski koncerni operišu po celom svetu, nemačka književnost je ovenčana Nobelovom nagradom a nemački film broji međunarodne uspehe. Ko investira u nemački jezik, dobija više od te kulturne baštine. Sa poznavanjem nemačkog jezika bolje se razume kultura i istorija Nemaca.

5.         Nemački jezik pojednostavljuje prohodnost za studije u Nemačkoj

Nemačka ima veoma dugu univerzitetsku tradiciju. Najstariji nemački univerzitet, Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg,   osnovan je 1386. godine. No, i drugi univerziteti imaju veoma dugu istoriju. Pre II svetskog rata nemački univerziteti su bili vodeći. Slavni nemački naučnici su bili profesori na njima: Jacob i Wilhelm Grimm u oblasti   germanistike, Werner Heisenberg i Wilhelm Conrad Röntgen u fizici, Robert Koch u medicini, Immanuel Kant i Theodor W. Adorno u filozofiji, Martin Luther u religiji i mnogi drugi. Nemačka ima više od 380 univerziteta i istraživačkih instituta i kao takva raspolaže dobrom mrežom obrazovanja. Instituti kao što su Max-Planck-Gesellschaft (MOG), die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),die Frauenhofer- Gesellschaft (FhG) i Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HFG) nude optimalne uslove za istraživanje. Nemačka predstavlja omiljeno mesto gde se studira. Na skali zemalja ciljeva za studiranje u inostranstvu Nemačka zauzima 3. mesto. Oko 240.000 stranih studenata studira u Nemačkoj.

Koliko moram da poznajem nemački jezik da bih mogao da studiram u Nemačkoj?

Ko želi da studira u Nemačkoj mora da zna nemački ili engleski jezik. Za međunarodne studijske programe dovoljan je engleski, nemački može da se paralelno uči na kursevima uz studije. Za doktorske studije i istraživanje je po pravilu neophodno znanje nemačkog jezika. U nekoliko oblasti doktorske studije mogu da se slušaju na engleskom jeziku, a doktorske disertacije mogu da se pišu i na engleskom jeziku.

6.       Nemački jezik povećava šanse tržištu rada

U Srbiji postoji 370 nemačkih kompanija. One stalno primaju nove radnike. Takodje, u EU postoje interesantne šanse za obrazovanjem, za studiranjem i profesionalnim pozivom za stručnjake sa poznavanjem nemačkog jezika. Dakle, nemački može da bude odskočna daska za internacionalnu karijeru!

7.       Nemačka je omiljena turistička destinacija

Mnogi turisti iz Nemačke, Austrije i Švajcarske putuju po celom svetu. Nemački jezik je važan za sve u turističkoj branši. Milioni stranih turista posećuje svake godine  zemlje u kojima se govori nemački. Da li želite da upoznate dvorce bavarskog kralja Ludviga, Alpe u Austrijii i Švajcarskoj, da pijete pivo na Oktoberfestu i da se doživite romatiku Rajne? Ko govori i razume nemački, može da doživi neposredno Nemce, njihovu istoriju i kulturu.

 Daad Ic Image Bar 7 Ecirgbv2