Istraživanje u Nemačkoj

Home

Istraživanje u Nemačkoj

Research in Germany


Ambicioznim naučnicima Nemačka nudi gotovo bezgranične mogućnosti. Pored univerziteta koji imaju dugu i jaku tradiciju istraživanja, Nemačka raspolaže i velikim brojem vanuniverzitetskih istraživačkih instituta koji su organizovani po različitim naučnim društvima. Strani istraživači su dobrodošli i postoji veliki broj programa na nacionalnoj, binacionalnoj ili evropskoj osnovi koji pomažu razmenu naučnika.

Detaljnije informacije o istraživanju i doktoratima  pročitajte ovde

Portal  www.research-in-germany.de  nudi opsežne informacije o Nemačkoj kao zemlji istraživača. Sadrži, izmedju ostalog, i aktuelnosti i veb katalog sa više od 200 likova.


Ukoliko tražite PhD poziciju na nekom od naučnih instituta, Graduate Schools, gde se već nalaze gotovi, struktuirani PhD programi, pogledajte bazu podataka DAAD-a sa portala Research in Germany. Ukoliko tražite neke institucije ili kontakt osobe za sprovođenje nekog istraživačkog projekta u Nemačkoj, koristite pretraživač Research Explorer. On nudi informacije o preko 17 000 istraživačkih instituta u Nemačkoj. Ova datoteka obuhvata kako institute i seminare na nemačkim fakultetima, tako i vanfakultetske istraživačke institute:
Rex-logo-de-internet

Ostali važni linkovi:

  • Na portalu  Research in Germany pronaći ćete pregled istraživačkih institucija u Nemačkoj.

  • Interesantna ponuda: raspisivanje mesta od strane koordinacionog tela EU za naučne organizacije (KOWI)

  • Za stipendiranje istraživačkih boravaka u Nemačkoj dolaze u obzir i programi opisani pod "Stipendije".
Portal za doktorante PhDGermany nudi dobru pretragu za odgovarajuću podršku prilikom izrade doktorske disertacije (individualne doktorske studije):

Application Guidelines:

Phdgermanybanner