Stipendije

Home

Ponovni pozivi za bivše stipendiste

Originalni raspis na engleskom jeziku, pristup MOVE Portalu i slanje aplikacije

DAAD stipendije nude mogućnost da se istražuje i dalje usavršava u Nemačkoj. Za različite faze u karijeri kao i u kvalifikacijama postoje različite ponude za stipendiranjem. Cilj ovog programa je da se omogući nekadašnjim stipendistima da kao deo svetske DAAD alumni mreže realizuju svoj istraživački projekat ili radnu nameru u Nemačkoj i održavaju žive kontakte.

Ko može da se prijavi?
Nekadašnji istraživački i studijski stipendisti DAAD-a čiji su boravci trajali duže od šest meseci,
Nekadašnji stipendisti  koji su studirali najmanje godinu dana u Nemačkoj Demokratskoj Republici.

Šta se stipendira?

- Istraživačka ili radna namera na državnom ili od strane države priznatom univerzitetu ili vanuniverzitetskom istraživačkom institutu u Nemačkoj
- Radni boravci na nekom institutu iz oblasti ekonomije, državne uprave, kulture i medija za nekadašnje stipendiste koji su zaposleni van naučničkog okruženja.
- Istraživački ili radni boravak može da se održi i na različitim gostujućim institucijama.
- Stipendiranje može da se odobri samo jednom u 3 uzastopne godine.

Trajanje stipendiranja:
- Od jednog (1) do tri (3) meseca; o dužini stipendiranja odlučuje izborna komisija u zavisnosti od projekta i radnog plana kandidata.
- Stipendija ne može da se produži.

Stipendija obuhvata:
- Mesečnu stipendiju u visini od 2.000 evra za asistente, predavače i mladje docente i 2.150 evra za profesore.
Visina stipendije nekadašnjim stipendistima  koji rade van nauke se upravlja po njihovoj kvalifikaciji i rate se utvrdjuju analogno po gore navedenim informacijama
- Dodatak za putne troškove, ukoliko troškove ne preuzima na sebe matična zemlja ili neka druga strana.
- Drugi dodaci se ne obezbedjuju od strane DAAD-a

Izbor:
O prijavama odlučuje nezavisna izborna komisija. Centralni kriterijumi su:

- Naučni uspeh i objavljene publikacije koje treba da se dokumentuju u CV-u i u listi publikacija
- Ubedljiv i dobro isplaniran istraživački ili radni plan

Kod radnih projekata van naučnog okruženja se posebno vrednuju sledeće stavke:

- Da li boravak u Nemačkoj ima trajne efekte za Vašu profesiju?
- Da li se nakon boravka može računati na efekte multiplikatora, npr.kroz planirane publikacije?
- Da li boravak u Nemačkoj jača već postojeće kooperacije?

Koje uslovi treba da se ispune?

  • Zahtev za ponovni istraživački boravak mogu da podnesu nekadašnji godišnji stipendisti koji se nakon korišćenja stipendije nalaze u Srbiji najmanje poslednje tri godine
  • Istraživački ili radni boravak mora da bude uskladjen sa kooperacionim partnerom iz Nemačke.

    Proces apliciranja:

    Aplikacija sledi online preko DAAD Portala. Osim toga morate jedan (1) primerak rezimea aplikacije ("Bewerbungszusammenfassung/Application summary") koji će sam portal generisati nakon završene online aplikacije u PDF- dokument da odštampate i zajedno sa ostalom dokumentacijom pošaljete poštom na traženu adresu.

    Pristup portalu je omogućen oko 6 sedmica pre isteka roka za aplikaciju.

    Da bi se prijavili, odaberite raspis ovog programa u bazi stipednija (www.funding-guide.de) Odatle odete na zelenu registarsku kartu "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" i uđete u portal.Najpre se registrujete u istom.

Potrebna dokumentacija:

1. U DAAD Portalu treba uneti sledeća dokumenta:

- popunjen online formular
- tabelarni CV (maksimalno 3 stranice)
- lista objavljenih naučnih publikacija
- iscrpno predstavljanje istraživačke /radne namere (maksimalno 10 stranica)
- vremenski i mesni plan (gostujuća institucija/e/kooperacioni partneri) planiranog istraživačkog ili radnog boravka
- pismena saglasnost domaćina o naučnoj saradnji koja se odnosi na istraživački odnosno radni projekat, kao i spremnost mentora/kooperacionog partnera da obezbedi kandidatuu radno mesto i sve uslove za planirano istraživanje.

2. Poštom poslati:

- Rezime aplikacije ("Bewerbungszusammenfassung/"Application summary"), odštampan u jednom (1)  primerku poslati na traženu adresu.

Rok za apliciranje:


15.11.za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine
01.05. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine.

Često postavljana pitanja (F.A.Q.)

Mesto slanja papirne aplikacije:


Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Belgrad
Kulturabteilung
Neznanog junaka 1a
11040 Belgrad

Kontakt i savetovanje:

DAAD Informativni centar Beograd
Cara Uroša 35
Tel:+381 11 2636 424
Email: info@daad.rs

DAAD lektori:

Anika Freese
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Odsek za germanistiku
Studentski trg 3
Email: anika.freese@gmx.net


Dr Ivan Vlassenko
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za germanistiku
Dr Zorana Đinđića 2
Email: vlassenko.daad@yahoo.de

Napomene:

Vaša prijava je važeća ako ste uneli sva dokumenta u DAAD Portal (odeljak 1) i poslali poštom (odeljak 2). Za pismenu pošiljku je važeći datum pečata slanja pošiljke.

DAAD Portal se zatvara u 24 h po srednjeevropskom vremenu poslednjeg dana otvorenog konkursa.

Zakasnele i nepotpune  prijave se neće razmatrati. Odgovornost za potpunost dokumentacije je kod kandidata.

Dokumentacija ostaje kod DAAD-a. Podaci o kandidatima se čuvaju u skladu sa saveznim zakonom o zaštiti privatnosti dokle god su neophodni za obradu prijave.

Možete da se informišete u DAAD Informativnom centru , kao i kod aktuelnih DAAD lektora u Srbiji.