Stipendije

Home

Istraživački boravci za predavače i naučnike na visokoškolskim ustanovama

Link originalnog raspisa sa ulaskom u portal,engleski

DAAD stipendije nude stranim naučnicima mogućnost da istražuju i da se usavršavaju u Nemačkoj. Postoje ponude podrške za različite faze kvalifikacija i stupnjeve u karijeri.

Cilj ovog programa je u prvoj liniji finansiranje kraćih istraživačkih boravaka u cilju razmene iskustava i umrežavanje sa kolegama iz struke.

Ko može da se prijavi?

Naučnici i predavači na univerzitetima koji su po pravilu doktorirali i i koji su zaposleni na visokoškolskim ili naučnim institucijama u Srbiji.

Napomena: Nekadašnji stipendisti fondacije Alexander von Humboldt se mole da se najpre prijave za programe fondacije.

Šta se finansira?

- istraživački boravci na državnim ili od strane države priznatim univerzitetima ili vanuniverzitetskim istraživačkim institutima u Nemačkoj. Istraživački boravak može da se održi i na različitim gostujućim institutima.
- stipendiranje može da bude odobreno samo jednom u 3 uzastopne godine
- putovanja koja su vezana za učešće na kongresima i predavanjima se ne stipendiraju ovim programom

Trajanje stipendije

- od jednog (1) do tri (3) meseca; o dužini stipendije odlučuje izborna komisija u zavisnosti od projekta kandidata
- stipendija ne može da se produži.

Stipendija obuhvata:

- mesečnu stipendija u visini od 2.000,- € za asistente, predavače, mlađe docente i 2.150,- € za profesore
- dodatak za putne troškove ukoliko troškove ne preuzima matična zemlja kandidata ili neka druga strana
- ostale naknade se ne obezbedjuje DAAD

Izbor:

O prijavama odlučuje nezavisna izborna komisijja. Centralni kriterijumi su:

 • naučna dostignuća kao i publikacije novijeg datuma koje se dokumentuju u biografiji i u listi publikacija

 • ubedljiv i dobro isplaniran istraživački projekat


  Koje uslove treba ispuniti?

  - Svi kandidati moraju da budu zaposleni u svojim matičnim zemljama (u Srbiji) na fakultetima ili naučnim institutima.
  - Istraživački projekat treba da je uskladjen i dogovoren sa institutom- domaćinom iz Nemačke. Za kandidata mora da bude obezbedjeno radno mesto tokom njegovog istraživanja.

  Proces aplikacije

  - Aplikacija sledi online preko DAAD Portala. Osim toga jedan  (1) primerak "rezimea aplikacije" ( "Bewerbungszusammenfassung"/"Application summary") kojeg generiše sam portal u PDF-u nakon završene online aplikacije treba da odštampate i pošaljete poštom na traženo mesto.

  - Pristup portalu će biti otvoren oko 6 sedmica pre zatvaranja konkursa.

  Da bi poslali aplikaciju, odaberite ovaj program u bazi stipendija (www.funding-guide.de). Odatle idete na zelenu registarsku kartu "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a odatle u Portal. Najpre se registrujte u portalu.


 Dokumentacija:

1. U DAAD Portalu uneti sledeća dokumenta:

- online formular
- tabelarni CV (maksimalno 3 stranice)
- listu publikacija (maksimalno 3 stranice)
- isrpno predstavljanje istraživačkog projekta (maksimalno 10 stranica)
- vremenski i mesni plan (instituti-domaćini) planiranog istraživačkog boravka
- pisanu saglasnost domaćina o naučnoj kooperaciji koja se odnosi na istraživački projekat kao i spremnost da se kandidatu obezbedi radno mesto prilikom njegovog boravka

2. Poštom poslati:
- rezime prijave ("Bewerbungszusammenfassung"/"Application summary")  koju portal sam generiše u jedan PDF-dokument nakon završene online aplikacije. Taj dokument odštampati u jedan (1) primerak i poslati na traženo mesto.

Rok za prijave:
15.11. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine
01.05. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine

Mesto slanja papirne aplikacije

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Belgrad
Neznanog junaka 1a
11040 Belgrad

Kontakt i savetovanje:

DAAD Informativni centra Beograd
Cara Uroša 35
Tel: +381 11 26 36 424
Email: info@daad.rs

DAAD lektori:
Anika Freese
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Odsek za germanistiku
Studentski trg 3
Email: anika.freese@gmx.net

Dr Ivan Vlassenko
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za germanistiku
Dr Zorana Djindjića 2
Email: vlassenko.daad@yahoo.de


Saveti za konkurisanje

- Vaša aplikacija se smatra važećom tek ukoliko ste uneli sva tražena dokumenta u DAAD Portal (odeljak 1) i poslali ih poštom (odeljak 2). Za poštu je važeći datum pečata slanja pošiljke
- DAAD Portal se zatvara u 24 h po srednjeevrposkom vremenu poslednjeg dana otvorenog konkursa
- zakasnele ili nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidat je sam odgovoran za potpunost poslate prijave
- Dokumentacija ostaje kod DAAD-a. Podatke kandidata čuva DAAD u skladu sa saveznim zakonom o zaštiti privatnosti sve dokle su neophodni za obradu podataka.

O programu i stipendiji možete da se informišete i savetujete u DAAD Informativnom centru Beograd, kao i kod aktuelnih lektora DAAD u Srbiji.

Dalje informacije

DAAD Website-rubrika "Doktorati i istraživanje"

Website "Research in Germany"

Website "Research Explorer"