Stipendije

Home

Istraživački boravci za predavače i naučnike na visokoškolskim ustanovama

Link originalnog raspisa sa ulaskom u portal, na engleskom jeziku

Link originalnog raspisa sa ulaskom u portal, na nemačkom jeziku

Često postavljana pitanja (F.A.Q.)


Rok za prijave:
15.11. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine
30.04. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine

Mesto slanja prijave u štampanoj formi:

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Belgrad
Kulturabteilung/DAAD
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd

* Sažetak stipednije

Ko može da se prijavi?
Profesori i naučnici koji su po pravilu doktorirali i koji su zaposleni na nekoj istraživačkoj instituciji ili na univerzitetu.

Šta se stipendira?
Istraživački boravak na nekom univerzitetu ili vanuniverzitetskom naučnom institutu u Nemačkoj.

Trajanje stipendije:
od 1 do 3 meseca

Stipendija obuhvata:
-2000 evra za asistente, docente i 2150 evra za profesore
-paušala za putne troškove

** NAPOMENA:
Napominjemo da prevod sažetka stipendije na srpskom nije pravni dokument i da kao jedino važeći i obavezujući dokumenti važe originalni raspisi na nemačkom i engleskom u vrhu ove stranice. Ne preuzimamo odgovornost za pogrešno shvaćene sadržaje raspisa za stipendiju.


Kontakt i savetovanje

Adrese za informisanje i savetovanje

DAAD Informativni centar Beograd
Cara Uroša 35
11000 Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 2636 424
E-Mail.: info@daad.rs 
 www.daad.rs

DAAD-lektori:

Anika Freese
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Katedra za germanistiku
Studentski trg 3/1
11000 Beograd
E-Mail: anika.freese@gmx.net

Dr. Ivan Vlassenko Filozofski fakultet
Odsek za germanistiku
Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana Djindjica 2
E-Mail: vlassenko.daad@yahoo.de

Dodatne informacije

 

DAAD-Website Rubrik “Promotion und Forschung” [https://www.daad.de/deutschland/promotion/de/]

 

Website „Research in Germany“ [http://www.research-in-germany.de/dachportal/en.html]

 

Website „Research Explorer“ [http://research-explorer.dfg.de/research_explorer.de.html]

 

FAQ-deutsch [/bundles/daadadminlbh/uploads/live/2183.pdf]