Alumni

Home

Alumni

Rad alumnija DAAD-a ima cilj da:

  • nastavi kontakt alumnija sa njihovim gostujućim fakultetima i DAAD-om
  • zadrži stručni i lični odnos prema Nemačkoj dobijanjem redovnih informacija
  • obezbedi doprinos produbljivanju akademske razmene između zemlje porekla i gostujuće zemlje nekadašnjih stipendista, kao i internacionalizaciji u oblasti visokog školstva
  • iz prve ruke daje iskustva i znanja koja su stekli u okviru svog istraživačkog i studijskog boravka, sadašnjim stipendistima i zainteresovanim o studijama u Nemačkoj

DAAD posmatra kraj perioda stipendiranja kao početak dugogodišnjih aktivnih veza sa nekadašnjim stipendistima (alumni klubom). Programi koji su ovde predstavljeni se obraćaju stranim nekadašnjim stipendistima:

  1. Individualni programi za nekadašnje stipendiste DAAD-a
  2. Grupni programi i programi nemačkih visokih škola
  3. Alumni-kontakti u WWW
  4. Alumni konferencije
  5. Studije


Alumni 2
Alumni