Događaji

Home

2008

28./29.11.2008: International Conference: State and Democracy
na Fakultetu politickih nauka (DAAD Co-Sponsoring):

Otvaranje Konferencije Drzava Demokratija 3  Konferencija Drzava Demokratija 5 
Fpn-konf

   21. - 25. 10.2008: BellFair – Beogradski sajam obrazovanja

Messe01  Messe02   Messe-log
   06. - 09.10.2008: Info-tura po Srbiji (Univerziteti Niša, Novog Pazara i Kragujevca)

Nis   NP      Krag3.10.2008: Politika

Politika