Kooperacija visokoobrazovnih institucija

Home

Kooperacija visokoobrazovnih institucija

Daad Ic Image Bar 6 Ecirgbv2

 

 

Nemački univerziteti postaju sve više otvoreni ka stranim studentima. Njihova internacionalizacija se ogleda u izradi studijskih programa dopunjenih međunarodnim komponentama, pravljenjem Double- i Joint-Degree programa, ponudi programa na engleskom jeziku, gostovanjem stranih profesora i mnogim drugim aktivnostima.


Ova atraktivna ponuda privlači sve veći broj stranih studenata. Nemačka je sada rangirana na trećem mestu kao strana univerzitetska i istraživačka destinacija gde studenti rado studiraju i istražuju- odmah posle SAD-a i Velike Britanije.


DAAD podržava nemačke univerzitete u oblikovanju odgovarajućih struktura, zatim u njihovoj internacionalizaciji, kao i kroz uspostavljanja programa koji služe poboljšanju uslova stranih studenata i ojačava vezu stranih alumnija sa nemačkim univerzitetima.


Kroz negovanje postojećih i iniciranju novih kooperacija sa nemačkim univerzitetima i domaći univerziteti profitiraju- poboljšavajući svoje statuse, kao i poziciju na međunarodnoj sceni visokoobrazovnih institucija, internacionalizuju se, umrežavaju se, doprinose trajnom strukturalnom poboljšanju uslova predavača i istraživača, kao i opštoj mobilnosti profesora i studenata.


Kooperacija visokoobrazovnih institucija, sama po sebi, nije samo podsticajna, već i neophodna.

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) želi da stvori otvorene strukture u celom svetu,

  • da bi univerziteti sarađivali i na taj način poboljšali kvalitet istraživanja i predavanja i išli u susret sa jakim partnerima u nove izazove
  • da bi sve više mladih ljudi prelazilo granice svojih zemalja i uspešno studiralo i istraživalo
  • da nemački jezik ostane važan jezik kulture i nauke
  • da bi univerziteti doprineli razvoju i premostili granice i konflikte

    Ovi ciljevi se sprovode kroz različite programe kooperacija.


Na našim sledećim podstranicama možete više saznati o aktuelnim raspisima programa DAAD-a i drugih organizacija, kao i o finansiranim projektima od strane DAAD-a koji su namenjeni Srbiji.

 Daad Ic Image Bar 7 Ecirgbv2