Studiranje u Nemačkoj

Home

Vrste visokoobrazovnih institucija

Sistem visokog obrazovanja u Nemačkoj na prvi pogled možda izgleda komplikovano. Zbog toga želimo da Vam  predstavimo osnovne  tipove visokoobrazovnih institucija u Nemačkoj.

U Nemačkoj postoji 355 visokoobrazovnih institucija priznatih od strane države. Na njima postoji više od 13.500 studijskih programa.


Daad Ic Image Bar 6 Ecirgbv2


U Nemačkoj postoje sledeće vrste visokoobrazovnih institucija:

Univerziteti

U Nemačkoj trenutno postoje 102 univerziteta koji su karakteristični po svojoj pretežno naučnoj orijentaciji.  Oni nude širok spektar studijskih programa iz različitih oblasti, pri čemu su istraživačka i naučna  delatnost  tesno povezane sa težištem na osnovnom istraživanju. Kao reakcija na zloupotrebu nauke u novijoj nemačkoj istoriji polaže se velika važnost na osnovno pravo slobode istraživanja i učenja na nemačkim univerzitetima.

Hochschultypen1

Pojedini univerziteti specijalizovali su se  za određene oblasti. Tako na primer postoje univerziteti kojima je težište na tehničkoj oriejntaciji i oni se označavaju kao tehnički univerziteti (TU) ili tehničke više škole (TH), iako tamo mogu da se studiraju i društvene i socijalne nauke. Ukoliko je vaš cilj sticanje doktorskog zvanja u Nemačkoj, onda je ova vrsta institucije pravo mesto za Vas.

Detaljan pregled svih univerziteta u Nemačkoj.


Stručne više škole

Stručne više škole su pravo rešenje ukoliko želite da se vaše studije baziraju na praktičnoj primeni znanja. Studenti se pripremaju za konkretne zadatke u profesiji. Studije obuhvataju  praksu i jedan praktičan semestar. Trenutno postoji 167 viših stručnih škola.  Mnoge u samom nazivu imaju i dodatnu oznaku na engleskom jeziku "University of Applied Sciences" što znači da se radi o "Univerzitetu primenjenih nauka" čija je osnovna karakteristika usredsređenost na praksu i jaka spona sa poslovnom sferom. Studenti viših stručnih škola su  bolje pripremljeni za rad u poslovnoj branši nego studenti univerziteta. Ponuda predmeta obuhvata oblasti kao što su tehnika, ekonomija, IT, dizajn, sociologija i mediji. Medicina i klasične studije prava ne mogu da se studiraju na ovoj vrsti škola.

.Hochschultypen3

Orijentacija ka praktičnoj primeni znanja je primetna i u profilu docenata i profesora: mnogi od njih donose profesionalna iskustva iz industrije, privrede  i politike. Ova vrsta  Know-how pristupa predavanjima omogućava da se studentima pruži uvid u tokove, način rada i očekivanja koja preduzeća imaju u odnosu na svoje zaposlene. Obavezna praksa (po pravilu od jednog do dva semstra) ima za cilj da zaokruži  naučni i praktični angažman studenata.

Listu svih viših stučnih škola naći ćete ovde.


 Umetničke, muzičke i filmske više škole

Hochschultypen2

Ove škole su pravo rešenje ukoliko želite da studirate i baviste  se umetnošću. Na njima se nude predmet iz oblasti kao što su slikarstvo, industrijski i modni dizajn, grafika, instrumentalna muzika ili  pevanje. Na višim školama za moderne medije se obrazuju budući režiseri, kamermani, filmski i televizijski radnici. Preduslov za ovu vrstu studija je izuzetan umetnički talenat.

U Nemačkoj trenutno postoje 52 umetničke više škole priznate od strane države. Renomirani umetnici iz Nemačke i inostranstva angažovani na ovim školama omogućavaju studentima potpunu realizaciju njihovog plana.

Posebno popularne studije za strane studente su muzičke više škole. Tamo se obrazuju budući pevači, dirigenti, instrumentalni muzičari, muzički pedagozi i nastavnici muzike. Neke muzičke više škole osim pomenutih,nude i programe iz oblasti jazz-a, režije muzičkog teatra, scenskog plesa i crkvene muzike.

Treba voditi računa o tome da je broj studenata na ovim institucijama zbog njihovog specifičnog načina rada sa studentima  veoma ogrančen, što je i glavni razlog postojanja određenih preduslova za prijem na studije. Samo oni studenti koji na kvalifikacionom ispitu dokažu da poseduju pravi osećaj za ritam i besprekoran sluh imaju šansu da se upišu. Bez portfolija sa radovima, referencama i često prijemnog ispita ne može se omogućiti prijem na ove vrste škola. S druge strane, izuzetno nadareni kandidati mogu da budu primljeni iako nemaju položenu maturu.

Lista umetničkih viših škola- detaljan pregled

Lista muzičkih viših škola i akademija- detaljan pregled

Privatne i crkvene više škole

Iako su visokoobrazovne institucije u Nemačkoj pretežno finansirane od strane države, nije retkost da budu finansirane i od strane protestantske ili katoličke Crkve. Pored toga postoji preko 80 privatnih univerziteta čije diplome država priznaje.  Veći deo tih škola su više stručne škole. Ipak najveći deo studenata u Nemačkoj upisan je na neki od državnih univerziteta. Samo tri procenta studenata pohađa privante škole. Razlog tome su delimično i visoke  školarine (od ca.1.800 do 4.700 evra po semestru). Kvalitet nastave je na obe vrste univerziteta dobar. Privatne škole imaju dobru reputaciju. Pretpostavka za to su između ostalog i manje studijske grupe, jaka povezanost sa privredom, praksa, snažna internacionalna orijentacija, kraće studiranje i dobri izgled za zapošljavanjem.

Ipak vodite računa: ne ispunjavaju sve privatne škole ova očekivanja. Ukoliko ozbiljno razmatrate mogućnost da studirate na nekom privatnom univerzitetu ili višoj školi, obavezno proverite da li je priznata od strane države jer bez toga ni diplome neće biti priznate, što može da izazove velike probleme u kasnijem traženju posla.

Crkvene više škole

Profil i spektar predmeta koji se nudi na oko 41 crkvenoj školi je mnogo širi nego što se iz njihovog naziva da zaključiti  Pored sveštenika i teologa, ovde se obrazuju budući socijalni pedagozi, crkveni pedagozi, stručni radnici u zdravstvenim ustanovama i crkveni muzičari. Većina ovih studijskih programa se sprovodi na stručnim višim školama koji se nalaze pod pokroviteljstvom protestantske i katoličke Crkve. Crkveno pokroviteljstvo se odražava delimično u uslovima za prijem: kandidati treba da putem intervjua i referenci dokažu pripadnost crkvi. 


Daad Ic Image Bar 7 Ecirgbv2