Život u Nemačkoj

Home

Sredstva transporta

Za dolazak u Nemačku stoji Vam nekoliko međunarodnih avionskih kompanija na raspolaganju. Pretraživači kao www.opodo.de mogu Vam pomoći da steknete bolji pregled mogućnosti.U Nemačkoj imate puno mogućnosti da se krećete. Postoji dobra mreža javnog prevoza, tako da i bez automobila možete biti mobilni.


Bicikl: 

Veliki broj studenata u Nemačkoj koristi za vožnju po gradu ili kraće izlete u prirodu bicikl. Po pravilu u gradovima postoji dobra mreža biciklističkih staza i - velika količina stalaka za bicikle.

Fahrrad1
Autobus ili voz:

Putuje se vozovima nemačke železnice (DB), S-Bahn-om,  U-Bahn-om, autobusima i taksijima. Informacije pod www.bahn.de

BusSa drugima u automobilu:

Povoljno, udobno i u društvu možete putovati sa drugim ljudima u automobilu nekog poznanika ili drugih ljubaznih ljudi. Na mnogim univerzitetima predstavnici studenata organizuju tzv."Mitfahrerbrett". Tu možete da vidite da li još neko putuje u vašem pravcu i na taj način možete mnogo jeftinije da putujete. I na Internetu možete da potražite neku priliku da putujete sa nekim, npr. pod  www.mitfahrgelegenheit.de .

Mfg