Život u Nemačkoj

Home

Informacije o osiguranju

Zdravstveno osiguranje

Bez  zdravstvenog osiguranja ne možete da se upišete na univerzitet. Dakle, ne zaboravite da, odmah po dolasku u Nemačku, zaključite ugovor sa nekim osiguravajućim društvom.

Po pravilu važi: do 30. godine života (ili do 14. stručnog semestra) postoji obavezno osiguranje, što znači da ćete morati, dok traju Vaše studije, da redovno plaćate određenu svotu za zdravstveno osiguranje. Ona iznosi oko 78 evra. U protivnom možete da budete ispisani sa univerziteta. Čak je i za produženje boravka neophodno priložiti dokaz o plaćenom zdravstvenom osiguranju.


Versicherung

 

Privatno ili državno osiguranje?

U Nemačkoj možete da birate između privatnog i državnog osiguranja. Do 30. godine života (ili do 14. semestra) morate da se osigurate u nekom državnom osiguravajućem društvu. Samo u izuzetnim slučajevima se odobrava osiguranje kod privatnih osiguravajućih društava. O izuzecima treba da se dogovorite sa Vašim studentskim savezom. Pre potpisivanja nekog privatnog osiguranja razmislite o sledećem: ukoliko postanete osiguranik privatnog osiguranja nećete moći do kraja studija da ga zamenite državnim. Većina studenata je osigurana preko državne kase jer one često daju povoljnije tarife nego privatne kase. Trenutno mesečni dodaci iznose oko 50 evra. Bračni partneri i deca osiguranika su takođe osigurani ovim iznosom u državnoj kasi ukoliko nemate drugih primanja (ili ukoliko su oni mala).

Korisne informacije o zdravstvenom osiguranju i specijalniom tarifama za studente naći ćete na Internetu pod:


Izuzetak kod osiguranih kod privatne kase u inostranstvu (Srbiji):

U izuzetnim slučajevima Nemačka priznaje privatno osiguranje drugih zemalja. Zatim, za upis na univerzitet Vam je neophodna potvrda da ste oslobođeni  državnog zdravstvenog osiguranja. Razmislite: korisnici privatnih osiguranja iz Srbije moraju sve lekove i troškove lečenja u Nemačkoj sami da snose što će se kasnije refundirati od privatnog osiguravajućeg društva u Srbiji.  


Izuzetak starosna granica (30 godina) je pređena:

Ko pređe starosnu granicu od 30 godina (ili je završio 14. semestar), ne može više da koristi povoljne tarife za studente kod državne kase. Tada se otvaraju dve mogućnosti: ili da se sami prijavite kod državne kase ili da zaključite privatno osiguranje. Za drugu mogućnost Savez studenta daje povoljne uslove. Informišite se više o tome pod www.internationale-studierende.de.

Da li imate pitanja u vezi sa osiguranjem? Najbolje bi bilo da kontaktirate socijalnu službu Saveza studenata ili International Office na Vašem univerzitetu u Nemačkoj.