Život u Nemačkoj

Home

Zaposlenje u Nemačkoj

Kako zaraditi novac?

Glavni izvor finansiranja većine studenata u Nemačkoj su studentski poslovi. Ova mogućnost stoji na raspolaganju i stranim studentima, iako u nešto smanjenom obimu. Da ne bi trpele Vaše studije ne bi trebalo da imate više od jednog sporednog posla. Ovde možete dobiti informacije o zakonskim okvirima traženja posla za strane studente i istraživače u Nemačkoj.

Kaffe1

 

Pravne odredbe

Studenti iz inostranstva smeju da rade po novom zakonu Evropske unije koji stupa na snagu od 01. avgusta 2012. godine samo 120 dana ili 240 dana pola radnog vremena (do 4 sata dnevno) bez radne dozvole. Ranije je studentima bilo omogućeno da rade 90 dana ili 180 dana pola radnog vremena. Izuzetak predstavljaju studentski sporedni poslovi npr. na univerzitetu. Tu možete da radite preko cele godine, ali ne više od 15 sati u nedelji. Služba za strance mora biti obaveštena o ovom poslu.

Gete institut, zajedno sa Evropskim imigracinim fondom predstavlja izuzetno opsežan portal Moj put u Nemačku  gde na jednom mestu možete dobiti sve informacije od učenja jezika i slobodnog vremena, do otvaranja računa i osiguranja, kao i o zakonskim regulativama o zaposlenju, pretraživačima za pronalaženje posla.


Poslovi na univerzitetu

su veoma popularni. Ukoliko želite da obavljate neki posao na univerzitetu, možete da se raspitate u Sekretarijatu Vašeg univerziteta o mogućnostima studentske ili naučne ispomoći. U bibliotekama možete da vidite oglase sa ponudama za ove vrste poslova. Savez studenata takođe ponekad raspisuje konkurs za ovu vrstu radnih mesta.

 

Posredovanje u poslovima za studente

Zajedno sa službom za zapošljavanje savezi studenata učestvuju u posredovanju poslova za studente, a delimično i lokalne službe za zapošljavanje. U ponudi su sezonski poslovi kao što su pisanje ili ispomoć u firmama ili fabrikama. Potrebno je da ponesete sa sobom studentsku knjižicu ili pasoš kao i 2 fotografije za pasoš.

 

Ponude poslova na Internetu

Pored klasičnog puta kako doći do posla- preko oglasa, koji izlaze sredom i subotom u dnevnim novinama- poslednjih godina sve više dobija na značaju i berza poslova na Internetu. Većina poslova koje možete da nađete u dnevnim novinama se objavljuje i na Internetu. Pored toga, postoje berze poslova koje su se specijalizovale za traženje poslova za studente.

 

Držati se striktno radnog prava

Zakonska regulativa za strane studente je veoma striktna. Možete biti izbačeni iz zemlje ukoliko se oglušite o zakonsku regulativu. Zbog toga pre prihvatanja posla morate da se raspitate da li imate prava da ga obavljate. Savetnici u Savezu studenata na Vašem univerzitetu će Vam pomoći u tome. Bliže informacije o zakonskoj regulativi o studentskim poslovima smo saželi u dokumentu u PDF formatu.

Ne zaboravite da na kraju godine morate da podnesete poresku prijavu za svoj rad.

 

EU Blue Card

Plava karta EU Nemačke koju nazivaju i EU Blue Card Germany, je boravišna dozvola, dakle dokaz (dokument) o legalnom boravku nekog pripadnika treće zemlje u nekoj državi, članici EU radi zaposlenja.
Shodno tome, apsolventi na nemačkim univerzitetima sada imaju pravo da 18 meseci (a ne kao do sada 12 meseci) traže odgovarajući posao.
Više informacija o tome naći ćete na zvaničnom sajtu Blue Card.