Jezički ispiti/onSET

Home

Jezički ispiti/onSET

Daad Ic Image Bar 5

A) Jezički ispiti za DAAD-stipendije

Priznate diplome o poznavanju nemačkog jezika za DAAD-stipendije:

  • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung-Centralni ispit višeg nivoa) Gete instituta
  • Mala i Velika diploma nemačkog jezika (KDS i GDS Gete instituta i univerziteta Ludwig-Maximilian)
  • Nemačka jezička diploma Konferencije ministarstava kulture (DSD) (samo nivo II)
  • TestDaF
  • DSH (Ispit nemačkog jezika za prijem stranih studenata na neki fakultet u Nemačkoj)
  • PNdS (Ispit za dokaz poznavanja nemačkog jezika)
  • Nemačka ili austrijska matura

Kandidati koji su uspešno položili neki od gore navedenih ispita ne moraju da imaju nikakav dodatan dokaz o poznavanju nemačkog jezika prilikom aplikacije za neki od programa DAAD stipendija, odnosno ne moraju da polažu onDaF test kojeg organizuje DAAD Informativni centar Beograd.


Ukoliko nemate položen nijedan od gore navedenih jezičkih ispita, moraćete da polažete onDaF test. U Srbiji organizuje DAAD u Beogradu i u Novom Sadu od kraja oktobra do sredine novembra.

Logo Onset

DAAD jezički testovi (onSET Deutsch test za nemački jezik i onSET English za engleski jezik) se  polažu u kompjuterskom centru Fakulteta političkih nauka (FPN), u Beogradu, Jove Ilića 165 i to u organizovanim terminima pre isteka roka za prijavu za DAAD stipendije.

Testiranje je besplatno, traje 50 minuta i odmah ćete dobiti rezultat testa.

Datumi za grupna polaganja OnSET-testova  u Beogradu (na Fakultetu političkih nauka) i u Novom Sadu (na Filozofskom fakultetu).

Datumi testiranja u Beogradu:

26. oktobar 2018.  12:30-14:30 (ovaj termin je namenjen prvenstveno umetnicima čiji je rok za prijavu 31.oktobar)

6. novembar 2018. 09:00-12:00
7. novembar 2018. 12:00-15:00

 

Testiranja u Novom Sadu:

19.10.2018.
26.10.2018.
02.11.2018.
Sva tri dana od 19:30 do 21 h u prostoriji 122 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Molimo da TAN brojeve za Novi Sad tražite od lektora Vlasenka iz Novog Sada: vlassenko.daad@yahoo.de.
Za ove testove morate da se online registrujete. To ćete učiniti preko sajta www.onset.de (kliknite na "Teilnehmer-Login" a onda još jednom na "Registrierung" (Uputstvo: ENG/ DEU). U sledećoj prezentaciji je objašnjeno kako da se registrujete i prijavite za onSeT testove u oktobru/novembru mesecu (preuzmite prezentaciju, pdf, 7,31 MB). Ukoliko želite da polažete u Beogradu, TAN-broj ćete dobiti od Informativnog centra Beograd. Pošaljite nam kratak e-mail na info@daad.rs u kojem tražite TAN-broj. Ako biste, pak, polagali u Novom Sadu, zahtev za TAN-broj šaljete našem DAAD-lektoru u Novom Sadu - Ivan Vlassenko (vlassenko.daad@yahoo.de). Na kraju se prijavite za jedan termin. Napominjemo da ako polažete i nemački i engleski, tražite dva TAN-broja i shodno tome prijavljujete se za dva termina. Molim Vas da ponesete sa sobom ličnu kartu i ne zaboravite svoje pristupne podatke.

Test onSET Deutsch  treba da polažu sledeći kandidati:

- za jezičke stipendije- intenzivni kursevi i letnji kursevi nemačkog jezika
- za master programe koji će se odvijati na nemačkom- ukoliko do 15.11.2017. nemaju položen nijedan   zvaničan test nemačkog jezika kojeg zahtevaju nemački univerziteti
- za master programe koji će se odvijati na engleskom jeziku
- za istraživačke stipendije, pri ćemu će se istraživanje obavljati na nemačkom i ili engleskom jeziku a koji nemaju nijedan zvaničan sertifikat nemačkog jezika.

Test onSET English treba da polažu kandidati:

- za master i
- istraživačke stipendije koji će studirati/istraživati na engleskom jeziku a koji do 15.11.2017. nemaju rezultat nijednog zvaničnog sertifikata engleskog jezika kojeg traže nemački univerziteti. To praktično znači da takvi kandidati treba da polažu i onSET Deutsch  i onSET English test. Za oba testa se prijavljujete preko www.onset.de portala. Kada budete birali termine, birajte vezane termine, tako da najpre npr. polažete nemački test (traje 50 min) a potom odmah i engleski test (traje takođe 50 minuta). U tom slučaju trebaće Vam 2 TAN broja koja ćete dobiti od DAAD Informativnog centra putem telefona ili mejla- na osnovu Vašeg upita.


Ukoliko nemate nikakvo predznanje nemačkog jezika, ili ukoliko je Vaše znanje na početnom nivou /A1, onda se obratite DAAD lektoru/lektorki na Vašem univerzitetu ili u izuzetnim slučajevima profesoru nemačkog jezika na Vašem fakultetu koji treba da Vam izda potvrdu o znanju nemačkog jezika, odnosno ocenu Vaše jezicke sposobnosti.

DAAD- potvrda o znanju jezika (onSeT Deutsch ili onSeT English) ne bi trebalo da bude starija od godinu dana ukoliko aplicirate za DAAD stipendije.


B) Jezički ispiti za studiranje u Nemačkoj

Ko želi da u Nemačkoj studira kao "običan student", dakle ne kao gostujući student ili kao student na razmeni, treba da dokaže poznavanje jezika koja su potrebna za studiranje. Ukoliko se studiranje ne odvija na engleskom jeziku, od budućih stranih studenata se očekuje odlično znanje nemačkog jezika. To možete dokazati putem sledećih ispita:

TestDaF ("Test Deutsch als Fremdsprache" - "Test nemački kao strani jezik")

Testdaf

TestDaF je jezički ispit koji je specijalno namenjen jezičkim zahtevima za studiranjem u Nemačkoj. Rezultat ispita se izražava u novoima: 5 je najviši nivo, ali i nivo 4 je dovoljan za studiranje u Nemačkoj. TestDaF možete da polažete u Srbiji u Ispitnom centru Test DaF-centar Beograd
Fakultet političkih nauka
Jove Ilića 165, Belgrad
Websajt: www.testdafbeograd.com
Kontakt: testdaf@fpn.bg.ac.rs
Više informacija na web adresi ispita: www.testdaf.de


Matura i nemačka jezička diploma

Ko je ostvario maturu u školi u Nemačkoj ili Austriji, nije potrebno da polaže nikakve dodatne ispite. Ispiti Gete Instituta, ZOP, KDS i GDS se prihvataju.

Više informacija o tome na vebsajtu Gete Instituta.

DSH-ispit

DSH znači "Ispit nemačkog jezika za prijem na fakultet za strane studente". Ovaj jezički ispit možete da položite direktno na izabranom fakultetu u Nemačkoj. Ukoliko u trenutku konkurisanja još ne posedujete priznati dokaz o poznavanju jezika, mnogi fakulteti nude kandidatima sa lošijim znanjem jezika i specijalne jezičke kurseve za pripremu za polaganje DSH-ispita.
No, razmislite o tome da Vaše stručne studije mogu da počnu tek ukoliko ste položili ovaj jezički test! Sigurnije je da ovaj ispit položite u Srbiji na nekom priznatom jezičkom institutu (Ispitni centar TestDaF ili Goethe Institut) kako ne bi gubili vreme prilikom planiranja studija. Detaljnije informacije o ovom ispitu naći ćete ovde.

telc Deutsch C1 Hochschule

Ovaj novi ispit se priznaje od 2015. za prijem na nemačke studije. Usmeren je na odrasle koji žele da studiraju na nemačkom jeziku, ili već studiraju ili žele da obavljaju akademske poslove. Ovaj ispit se može polagati na mnogim ispitnim centrima (na primer na narodnim univerzitetima u Nemačkoj), ali i u Srbiji. Ovde ćete videti ispitne centre u Srbiji koji izdaju sertifikate telc Deutsch C1 Hochschule.


Daad Ic Image Bar 7 Ecirgbv2