Kooperacija visokoobrazovnih institucija

Home

Finansirani projekti

DAAD program "Akademski dijalog u zemljama Zapadnog Balkana" je zapravo nastavak projekta "Akademska obnova Jugoistočne Evrope".

Nemački partner ima pravo da aplicira za finansiranje jedne godine u iznosu do 40.000 evra za sprovođenje seminara, radionica, konferencija i slično, kao i za razmenu studenata i istraživača za period do 3 meseca. Projekti mogu da se provode i u Nemačkoj i u Srbiji.

Rok za podnošenje zahteva za finansiranjem je 30. novembra 2016., a program treba da startuje 01. marta 2017. godine i traje do 28.februara 2018.

Originalni raspis za finansiranjem ćete naći ovde >>>Stabipakt-logoDAAD program "Akademska obnova Jugoistočne Evrope" od 1999. godine finansira Savezna Vlada Nemačke u okviru nemačkog doprinosa "Paktu stabilnosti za Jugoistočnu Evropu". Dosadašnji obim finansiranja (od 1999-2011) je veći od 29,5 mil evra.

2013. je finansirano 24 projekata  između univerziteta iz Nemačke i Jugoistočne Evrope na kojima je učestvovalo 133 projektnih partnera iz Jugoistočne Evrope (iz Srbije 28).

Ciljevi ovog programa su brzo i trajno poboljšanje univerzitetske nastave, pogotovu u oblastima inženjerstva, matematike, informatike, poljoprivrede i šumarstva, zdravstva, prava i ekonomije, kao i evropskih i regionalnih studija. Takodje, kvalifikacija modernog obrazovnog kadra za fakultete, i finansiranje regionalne saradnje visokoobrazovnih institucija. Ovaj program je na žalost završen. Sledeća online brošura predstavlja pregled ostvarenih projekata u proteklom periodu.

U programu "Partnerstva zemalja Jugoistočne Evrope" učestvuje nekoliko univerziteta iz Srbije. Po statistici iz 2015. godine, u okviru ovog programa Univerzitet u Beogradu ima kooperaciju sa HWR Berlinom, univerzitetom Hamburg i Jenom, a Univerzitet u Novom Sadu kooperaciju sa univerzitetom Regensburg. Univerzitet u Nišu ima kooperaciju sa  TU Ilmenau.

Univerzitet u Novom Sadu, Filološki fakuletet, katedra za germanistiku ima kooperaciju sa PH Freiburg u okviru projekta GIP (Partnerstva instituta za germanistiku)- statistika iz 2013. godine.

U okviru bilateralne saradnje za kooperativno istraživanje (PPP program) su 2013. godine finansirana 23 projekta. U okviru tih programa 47 Nemaca je finansirano i 78 Srba. Kao primer dobrog predloga projekta predstavljamo Vam prezentaciju Dr Antuna Balaža iz Instututa za fiziku iz Beograda koji je nekoliko godina zaredom koristio ovaj program.