DAAD Informativni centar Beograd organizuje termine  polaganja onSET testova u Beogradu u nekoliko termina: 28.10.2019., zatim 04.11.2019., 06.11.2019. i 26.11.2019. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (u prostorijama Računarskog centra na međuspratu) .

Kako bi mogli da uradite test, neophodno je da se najpre registrujete na sajtu www.onset.de.  Svoj termin potvrđujete ubacivanjem broja TAN: TAN dobijate od DAAD Informativnog centra Beograd telefonom ili mejlom.