Na simpozijumu „Promena paradigme: 30 godina od pada Berlinskog zida i transformacija postojećih poredaka“ raspravljaće se o transformaciji i promeni političkog sistema, kao i mogućnostima razvoja demokratije i opasnostima na tom putu iz nemačke i srpske perspektive. Prelaz iz socijalističkog oblika društva u kapitalističko, velike teritorijalne promene, poput ponovnog ujedinjenja dveju nemačkih republika ili pak raspad Jugoslavije, predstavljaju ogromne sistemske transformacije. O efektima ovih političkih previranja diskutovaće na simpozijumu na osnovu srpskog i nemačkog iskustva prof. dr Dragan Simic, dekan Fakulteta političkih nauka, BU; Prof. dr Kristina Cuber, Radna grupa za unutrašnju politiku i javnu upravu, Univerzitet Konstanc; Prof. dr Radmila Nakarada, Centar za studije mira, BU; Mr Lukas Cidela, Međunarodna politika; Humbolt Univerzitet u Berlinu; Prof. dr Slobodan Samardzic, Seminar za evropske studije i Dr Tomas Šrapel, Tiflis.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže i učestvuju na simpozijumu. Registracija je predvidjena za 08:45.