Nova DAAD lektorka na Univerzitetu u Beogradu, dr Ana Marija Šlup (Ana-Maria Schlupp) dobila je prošle semice nagradu za kulturu za podmladak Podunavskih Švaba 2019. godine za angažman u književnosti. Talentovana naučnica književnosti i kulture, rodom iz Banata, intenzivno je radila na književnosti Podunavskih Švaba i Rumuna. Ova nagrada se odnosi na njenu disertaciju Vlasi. Za razvoj književnog toposa. Ana tretira Vlašku kao književni pejzaž od antike (Ovidije) do danas (Herrndorf: Tschick) i transformaciju geografskog regiona u sinonim za Pampu ili kraj sveta.

Čestitamo Ani na nagradi!