DAAD informativni centar Beograd u saradnji sa Centrom za saradnju naučnih organizacija EU (kowi) iz Bona organizuje zbog pandemije korona virusom COVID-19 virtuelnu radionicu na temu „Pisanje predloga i prijave za MSCA individualne stipendije (program Marie Sklodovska-Curie / Evropska komisija)“ autorki Isabel Herzhof (kowi Bonn) i dr Simone Hajne (DAAD Informativni centar Beograd). Radionica će se održati 7. aprila 2020. od 10:00 – 13:00 časova i 9. aprila 2020. od 10:00 do 11:00 časova.

Cilj radionice je pružanje pregleda nemačkih mogućnosti finansiranja istraživanja i MSCA za individualne grantove, kao i pružanje alata i tehnika za uspešnu prijavu projekata mladim istraživačima.

Uslovi za učešće na radionici su da kandidati
• budu upisani kao doktoranti ili post-doc na nekom srpskom univerzitetu ili istraživačkom institutu
• imaju dobro poznavanje engleskog jezika jer je radni jezik radionice engleski

Proces prijave
Zainteresovani treba da pošalju svoju prijavu DAAD Informativnom centru Beograd, najkasnije do 05. aprila 2020. putem mejla na: info@daad.rs

Prijava na engleskom jeziku treba da sadrži sledeća dokumenta:

• Motivaciono pismo (maksimalno 1 stranica), uključujući (međunarodnu) projektnu ideju (ukoliko postoji)
• Potvrdu o upisu doktorata (kopija)
• Biografiju sa listom prethodnih boravaka u inostranstvu (vezan za  Vaše studije / univerzitet)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se DAAD Informativnom centru Beograd: info@daad.rs

Pogledajte program radionice: