Uz strogo pridržavanje svih propisanih preventivnih mera, DAAD Informativni centar Beograd od 25. maja 2020. postepeno počinje da otvara svoja vrata za konsultacije u okviru već predviđenih termina. Obavezno je nošenje maske i rukavica i prethodna najava konsultacija.

Molimo Vas da imate u vidu da naša ponuda u delovima ili u celosti može biti promenjena, privremeno prekinuta ili u potpunosti obustavljena u slučaju da to zdravstvena situacija u Srbiji bude zahtevala.