Trenutna kriza stavlja univerzitete i  naučne organizacije pred izazove- kako da dinamički napreduju u digitalnom učenju i rade pod pritiskom. Takva pozicija otvara i nove mogućnosti.

U cilju sistematskog produbljivanja međunarodne univerzitetske saradnje i stvaranja novih obrazaca mobilnosti (mešovita mobilnost- Blended Mobility), virtuelna razmena predstavlja interaktivni most za saradnju u svetu.
Pogledajte najnoviji raspis IVAC
DAAD-a i prijavite se do 16. jula 2020. za programe koji će najranije moći ad se realizuju od 01.09.2020. a trajaće najkasnije do 30.09.2021.