DAAD Informativni centra Beograd će u narednom periodu da organizuje tri onlajn prezentacije koje imaju za cilj da približe zainteresovanima ovogodišnji program DAAD stipendija i daju informacije koji sve programi stipendija postoje, koji su njihove specifičnosti, zatim informacije o pronalaženju adekvatnog master ili doktorskog programa.
Prezentacije će se odvijati preko Zoom platforme i zainteresovani treba da se obrate DAAD Informativnom centru Beograd putem mejla info@daad.rs kako bi dobili pristupne podatke.

23.09.2020. u 11 h počinjemo sa prezentacijom "DAAD stipendije za umetnike"

30.09.2020. u 12 h nastavljamo sa prezentacijom sa osvrtom na master stipendiju za sve naučne discipline i letnje kurseve jezika a

07.10.2020. u 12h  završavamo sa prezentacijom u kojoj ćemo se fokusirati na DAAD ponudu za istraživačke stipendije.