U Vašoj aplikaciji za DAAD stipendije (jeziške, master studije, istraživanja) potrebno je  da dostavite dokaz o trenutnom poznavanju jezika na kojem će se odvijati nastava na odabranim (master/PhD)  programima (nemački, engleski ili nemački i engleski).

Zbog pandemije je  DAAD odlučio da se u ovom prijavnom ciklusu ne mora dostaviti onSeT test (ukoliko nemate zvaničan sertifikat nemačkog/engleskog jezika), ali da bi bilo dostaviti obaveštenje o trenutnom poznavanju stranog jezika.
DAAD predlaže da sami procenite svoje znanje nemačkog jezika, koristeći sledeće besplatne testove na sajtovima  Deutsche Welle ili Goethe-Instituta.
British Council takođe nudi besplatan test za procenu poznavanja  engleskog jezika.
Pored informacija sa gore položenih testova, potrebno je i dostaviti informaciju kada ćete polagati zvanične testove engleskog/nemačkog jezika i Vašu izjavu da ćete rezultate uneti naknadno u DAAD portal.