DAAD-Informativni centar Beograd organizuje virtuelnu radionicu za postdoktorande koji žele da apliciraju za 'MSCA Postdoctoral Fellowships'(Marie Sklodowska Curie Programm/ European Union) Radinicu vode Isabel Herzhoff (KoWi Bonn) i dr Simone Heine (DAAD Information Center Belgrade).
Više detalja na sledećem linku.
Rok za prijave za radionicu je do 25.04.2021.