Nastavljamo sa našim onlajn informativnim sesijama.
Tokom septembra i oktobra imaćemo sledeće termine:

20.09.2022. u 16 h : fokus na DAAD stipendije za doktorske programe kao i za jednogodišnje istraživačke grantove za dokotorske kandidate.

10.10.2022. u 16 h: Info sesije za Univerzitet u Nišu.
Prijvite se za sesije popunjavanjem sledećeg formulara.

11.10.2022. u 14 h: Info sesije otvorene za sve u Srbiji i regionu.
Prijavite se za sesije popunjavanjem sledećeg formulara.

17.10.2022. u 14 h: Info sesije za Univerzitet u Kragujevcu:
Prijavite se za dogadja popunjavanjem sledećeg formulara.