Za uspešnu aplikaciju za neke od DAAD stipendija potrebno je dostaviti i aktuelni dokaz o poznavanju nemačkog ili engleskog i nemačkog jezika.
Aplikanti koji će aplicirati za master ili istraživačke stipendije na engleskom jeziku treba da dostave:
– zvaničan sertifikat engleskog jezika koji nije stariji od 2 godine
– informaciju o poznavnju ili nepoznavanju nemačkog jezika u vidu pisane izjave na engleskom jeziku (Ukoliko je Vaša procena da znate nemački do nivoa A1: pišete izjavu; ukoliko ne znate nemački jezik: pišete izjavu; ukoliko znate nemački bolje od A1, onda radite test onSET)
Oni koji nemaju zvaničan sertifikat engleskog jezika, pored rezultata testa onSET English, napisaće i izjavu o tome kada planirate da polažete zvaničan test, koji će biti i neophodan za Vaše dalje aplikacije na nemačkim univerzitetima.

Aplikanti koji će studirati /istraživati na nemačkom jeziku treba da dostave:
– rezultat zvaničnog testa za nemački jezik koji niej stariji od 2 godine.
Ukoliko niste polagali takve testove (u raspisu za stipendiju su navedeni testovi koji s eprihvataju), polagaćete onSET German . U tom slučaju prilažete rezultat testa onSET i pišete izjavu kada polažete zvaničan test za nemački jezik.

Za polaganje testa /testova onSET je neophodno da se registrujete na portalu www.onset.de a nakon toga odaberete mesto polaganja u Srbiji. U zavisnosti od toga u kom gradu ćete raditi test, potrebno je da kontaktirate odredjene saradnike ili lektore DAAD u Srbiji.

BEOGRAD - FILOLOŠKI FAKULTET

OnSET testiranje organizuje lektorka Ivana Bašić.

Testiranje će se odvijati na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  na Institutu za novogrčki jezik, u učionici 127 (1. prat) .

Adresa: Studentski trg 3, 11 000
Termini testiranja su:
Subota, 29.10.2022. – 12:30 -13:20 i od 13:20-14:10
Subota, 05.11.2022.- 12.30- 13.20 i od 13.20-14.10.

Kako bi rezervisali testiranje, potrebno je da nakon registracije  kontaktirate DAAD lektorku  putem mejla:
ivana.basic@daad-lektorat.de.i od nje dobili broj TAN (unosom TAN-a u portal onseta-a rezervisaćete svoje mesto u učionici 127).

KRAGUJEVAC

OnSET testiranje organizuje lektor Diter Dravski.

Testiranje će se odvijati u biblioteci fakulteta FILUM Univerziteta u Kragujevcu u dva termina: 24.11.2022. i 29.11.2022. u periodu od 17.00 – 18.30.

Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac

Kako bi rezervisali testiranje, potrebno je da nakon registracije  kontaktirate DAAD lektora putem mejla: d.drawski@t-online.de

NOVI SAD - FILOZOFSKI FAKULTET

OnSET testiranje organizuje lektorka Wenke Tannenberg- Turković.

Testiranje će se odvijati na Filozofskom fakultetu, u učionici 122.

Adresa: Dr Zorana Djindjića 2, 21000
Termini testiranja su:
Subota, 5.11.2022. – 10:10 – 11:00 h (učionica 122)
Sreda, 9.11.2022 – 19:30 – 20:20 h (učionica 122)

Kako bi rezervisali testiranje, potrebno je da kontaktirate DAAD lektorku  putem mejla: wenke.tannenberg@gmx.de i od nje dobili broj TAN (unosom TAN-a u portal onseta-a rezervisaćete svoje mesto u učionici 122).