CfA: Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima

Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Namačke službe za akademsku razmenu (DAAD) od kojih je treći program zaključen 2019. godine u Beogradu i Bonu, ostvarena je nayčna i tehnološka saradnja kroz ukupno 178 finansiranih projekata iz 13 raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja:

Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, odnosno u iznosu od 4.000 evra po projektnoj godini.

Nemački partner sa svoje strane podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 16.000 evra po projektu, odnosno u iznosu od 8.000 evra po projektnoj godini.

Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da svaka strana pokriva troškove prevoza, lokalnog prevoza, boravka i dnevnica svojih istraživača neophodnih za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Pravo učešću imaju:
a) u srpskoj strani:

Lica zaposlena u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama izabrana u istraživačko ili naučno zvanje i nastavnici i saradnici zaposleni na visokoškolskim ustanovama.
Članovi istraživačkih timova mogu da budu iz različitih akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija (dve, ili više).
b) sa nemačke strane:

Univerzitetski profesori i mlađi naučnici na nemačkim visokoškolskim
ustanovama i naučnicima na istraživačkim ustanovama izvan univerziteta.
Srpski naučnici podnose zahtev za sredstvima Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Rok za podnošenje zahteva je 30.06.2023.
Detalji konkursa na sledećem linku.

Kontakt osoba u Ministarstvu:
Milica Golubović Tasevska
e-mail: milica.g.tasevska@nitra.gov.rs
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Tel: +381 11 36 16 529

Oglasi nemačkih univerziteta

International programmes at TH Rosenheim - study in English!

Do you want to study in one of Germany’s most attractive regions? Find out more about our English-taught study programmes.

Više
1/1

Kontakt

  • DAAD-Informativni centar Beograd

    Cara Uroša 36-38 11000 Beograd telefon: +381 (11) 2621-460
    email: info@daad.rs