Inhalt

Research in Motion: The Western Balkans Mobility Scheme

Western Balkans Mobility Scheme se otvorila kao deo pilot programa POLICY ANSWERS – R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS projektu.

Shema mobilnosti se uvodi za istraživače u ranoj karijeri sa Zapadnog Balkana, koji su već povezani sa istraživačkom institucijom na Zapadnom Balkanu i voljni su da koriste istraživačku infrastrukturu u drugoj ekonomiji Zapadnog Balkana za kraće istraživanje. U ovu svrhu izdvojen je ukupan budžet od 100.000 evra, a konkretni pobednički projekat dobija do 5.000 evra za pokrivanje boravka i troškova pojedinačnih istraživača za period od sve sedmice do čak šest meseci.

Pročitajte detaljan raspis i aplicirajte do 31.05.2024. Projekti bi trebalo da startuju od 01. 10. do 01.11.2024.Oglasi nemačkih univerziteta

1/0

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD