Inhalt

Politika privatnosti

www.daad.rs

Mi kao registrovano udruženje Nemačka akademska služba razmene (u daljem tekstu „mi“ ili „DAAD“) radujemo se što posećujete našu stranicu, kao i zbog Vašeg interesovanja za našu organizaciju i za njene projekte. Vaša privatnost nam je vrlo važna. Zaštitu Vaših ličnih podataka i poverljivo postupanje sa njima shvatamo vrlo ozbiljno. Obrada Vaših ličnih podataka vrši se isključivo u okviru zakonskih odredbi prava zaštite podataka Evropske unije, posebno Opšte uredbe o zaštiti podataka (u daljem tekstu „OUZP“). Ovom izjavom o zaštiti podataka informišemo Vas o obradi Vaših ličnih podataka i o Vašim pravima zaštite podataka u okviru korišćenja naše internet stranice.

1. Odgovorno lice i poverenik zaštite podataka; kontakt

Odgovorno lice za obradu podataka u smislu zakonā o obradi podataka je:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Deutschland
Tel: +49 228 882-0
E-Mail: datenschutzdaad.de

Ukoliko budete imali pitanja ili sugestije o zaštiti podataka, budite slobodni da nam se obratite.

2. Predmet zaštite podataka

Predmet zaštite podataka su lični podaci. To su sve one informacije, koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili koje se može identifikovati (tzv. korisnik). Tu spadaju npr. podaci poput imena, poštanske adrese, mejl adrese ili broja telefona, ali i informacije koje nužno nastaju tokom korišćenja naše internet stranice, poput podataka o početku, kraju i obimu korišćenja.

3. Vrsta, obim, svrha i pravni osnovi obrade podataka

U nastavku sledi pregled vrste, obima, svrhe i pravnih osnova obrade podataka naše internet stranice.

3.1 Stavljanje na raspolaganje naše internet stranice

Prilikom pristupa našoj internet stranici sa Vašeg korisničkog uređaja, obrađujemo sledeće podatke:

  •  datum i vreme pristupa,
  •  trajanje posete,
  •  korišćeni operacioni sistem,
  •  obim poslatih podataka,
  •  vrsta operacije,
  •  IP – adresa,
  •  ime domena.

Ove podatke obrađujemo na osnovu čl. 6 st. 1 f) OUZP radi stavljanja na raspolaganje usluge, radi obezbeđenja tehničkog procesa, kao i u svrhu utvrđivanja i uklanjanja smetnji. Pri tome nam je interes da omogućimo korišćenje naše internet stranice i njenu tehničku funkcionalnost. Prilikom otvaranja naše internet stranice, ti podaci se automatski obrađuju. Bez tog stavljanja na raspolaganje, ne možete koristiti naše usluge. Te podatke brišemo po pravilu nakon 7 dana, osim ako su nam izuzetno zbog gorenavedenih ciljeva neophodni duže vremena. U jednom takvom slučaju podatke brišemo odmah nakon prestanka potrebe.

3.2 Newsletter

Prilikom prijave za naš (besplatni) newsletter, prenose nam se sledeći lični podaci iz maske za unos podataka: [mejl adresa, prezime*, ime* (*nije obavezan podatak)]. Kada se prijavite za naš newsletter, šaljemo na mejl adresu koju ste naveli link za potvrdu. Tek nakon što ste aktivirali taj link za potvrdu, dobijate naš newsletter (Double Opt-In). U okviru obrade podataka se u postupku prijave uzima Vaša saglasnost (shodno čl. 6 st. 1 a OUZP) i upućuje se na ovu izjavu o zaštiti podataka. Vaši podaci se koriste isključivo za slanje newsletter-a i ne prosleđuju se trećim licima. Uzimanje mejl-adrese vrši se u cilju dostavljanja newsletter-a. Uzimanje ostalih ličnih podataka u sklopu procesa prijave služi tome da se spreči zloupotreba usluga ili korišćene mejl-adrese. Ukoliko ne želite više da dobijate newsletter, možete se u svako doba odjaviti od newsletter-a. To ćete učiniti tako što ćete jednostavno kliknuti odjavni link, koji se nalazi u svakom našem newsletter-u. Vaši podaci se čuvaju sve dok je prijava na newsletter aktivna. Brisanje se stoga vrši onda kada nisu više neophodni za ostvarenje svrhe. Ostali lični podaci iz postupka prijave po pravilu se brišu, ukoliko podaci za svrhe za koje su prikupljeni ili koji su na drugi način obrađeni, nisu više neophodni.

3.3 Social Plugins

Ova internet stranice koristi tzv. social plugins društvenih mreža Facebook, Google+ i Twitter, kojima upravljaju Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, i Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Preko tri dugmeta za podelu sadržaja na Facebook-u, Google+ i Twitter-u možete naše stranice vrlo jednostavno, na platformama društvenih medija koje koristite. da preporučite Vašim prijateljima. Na našoj internet stranici implementirano je tzv. Shariff rešenje. Kada otvorite našu internet stranicu, nikakvi podaci se automatski ne šalju odnosnim društvenim mrežama.
Tek kada ste kliknuli na dugme društvenih mreža, Vaš browser preko pomenutog social plugin-a uspostavlja direktnu vezu ka serveru društvene mreže. Mi nemamo nikakav uticaj na obim podataka koje su provajderi društvenih mreža na ovaj način prikupili. Provajderi obrađuju informaciju da ste otvorili našu internet stranicu. Ako ste istovremeno ulogovani kod neke od socijalnih mreža, provajder može odnosna otvaranja da pripiše Vašem nalogu kod odnosne društvene mreže. Ako ste mimo toga u interakciji sa social plugins-ima, tj. ako na primer klinkete na dugme “sviđa mi se” (like) ili “podeli” (share), odnosna društvena mreža obrađuje tu informaciju. I kada niste korisnik (član) neke od pomenutih društvenih mreža, postoji mogućnost da oni preko social plugin-a saznaju i eventualno sačuvaju Vašu IP-adresu. Detalje o svrsi i obimu obrade, prikupljanja i korišćenja podataka od strane Facebook-a, Google-a i Twitter-a i o Vašim pravima i opcijama podešavanja u vezi sa time, možete naći u odgovorajućim obaveštenjima o zaštiti podataka:

www.facebook.com/policy.php
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
www.twitter.com/privacy
www.whatsapp.com/legal/

Ukoliko ne želite da društvene mreže preko naše internet stranice prikupljaju podatke o Vama, nemojte klinknuti na dugmiće. Pored toga, social plugins-e možete uz pomoć add-onsa za Vaš browser da blokirate

3.4 Google Analytics

Na ovoj internet stranici koristimo Google Analytics; službu web analize Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće („cookies“), (up. br. 5), dakle, tekstovne fajlove koji se memorišu na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja internet stranice.
Podaci o Vašem korišćenju ove internet stranice, proizvedeni kroz cookies-e, po pravilu se šalju serveru Google-a u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se memorišu. U slučaju aktivacije IP-anonimizacije na ovoj internet stranici, Vašu IP-adresu Google prethodno, unutar država članica Evropske unije ili u drugim zemaljama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP-adresa prenosi na Google-ov serve u SAD i tamo skraćuje. Po nalogu provajdera ove internet stranice, Google će te informacije koristiti da bi ocenio Vaše korišćenje internet stranice, da bi sastavio izveštaj o aktivnostima na internet stranici i da bi provajderu internet stranice pružio druge, sa korišćenjem internet stranice i interneta povezane usluge. S Vašeg browsera u okviru Google Analytics-a preneta IP-adresa ne spaja se sa drugim podacima Google-a.
Ova internet stranica koristi Google Analytics sa dodatkom “_anonymizelp()”. Tako se IP-adrese skraćene obrađuju dalje; povezanost sa licem (korisnikom) se time može isključiti. Ukoliko se stvori povezanost sa licem preko podataka koji su o Vama prikupljeni, ona će se, dakle, smesta isključiti i lični podaci će se time odmah izbrisati.

Koristimo Google Analytics da bismo mogli korišćenje naše internet stranice da analiziramo i da redovno unapređujemo. Pomoću dobijenih statistika možemo da unapredimo našu ponudu i za Vas kao korisnika da učinimo zanimljivijom. U izuzetnim slučajevima, kada se lični podaci prenose u SAD, Google se obavezao na poštovanje EU-US Privacy Shield-a (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Pravni osnov korišćenja Google Analytics-a je čl. 6 st. 1 S. 1 lit a) OUZP, tj. Vaš pristanak. Podaci koje šaljemo, povezani sa kolačićima, prepoznavanjem korisnika (npr. korisnički ID) ili reklamnim ID, nakon 14 meseci se automatski brišu. Brisanje podataka, čiji je rok čuvanja istekao, vrši se automatski jednom mesečno.

Možete sprečiti skladištenje kolačića prilagođavanjem određenih postavki kolačića. Međutim, želimo da istaknemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove veb stranice.

Ako kliknete ovde, možete promeniti postavke kolačića: Promenite podešavanja kolačića

Dalje informacije o Google-u i o postupanju sa ličnim podacima možete dobiti na sledećim adresama:

3.4 Usluga mapiranja

Na našoj internet stranici koristimo uslugu mapiranja Google Maps, uslugu mapiranja Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Ako otvorite stranicu koja sadrži Google Maps, Vaš browser će uspostaviti direktnu vezu sa serverima Google-a. Sadržaj mapa Google prenosi direktno Vašem browseru, koji ga preko tzv. iFrame-a uvezuje u internet stranicu. Ako ne želite da Google preko našeg predstavljanja na internetu prikuplja, obrađuje ili koristi Vaše podatke, možete u Vašim podešavanjima browser-a da deaktivirate JavaScript. Međutim, u tom slučaju ne možete da koristite prikaz mape. Dalje informacije o obradi podataka od strane Google-a možete dobiti u Google-ovoj Izjavi o zaštiti podataka:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.

4. Linkovi ka ponudama trećih lica

Internet stranice, kao i usluge drugih provajdera na koje se upućuje linkom na ovoj internet stranici, kreirali su se i kreiraju se, pružali su se i pružaju se od strane trećih lica. Mi nemamo uticaja na sklop, sadržaj i funkciju tih usluga treće strane. Izričito se distanciramo od svih sadržaja svih linkovanih ponuda trećih lica. Molimo Vas da obratite pažnju da je moguće da [sa ove internet stranice] linkovane ponude trećih lica instaliraju sopstvene kolačiće na Vaš korisnički uređaj, tj. da prikupljaju lične podatke. Na to nemamo nikakvog uticaja. Molimo Vas da se, po potrebi, informišete direktno kod provajdera ovih linkovanih podataka treće strane.

5. Kolačići

Da bismo Vam omogućili sveobuhvatni obim funkcija, komforniju upotrebu i da bismo mogli da optimiziramo naše ponude, koristimo tzv. kolačiće („cookies“). Kolačići su mali fajlovi, koji se pomoću Vašeg internet browsera memorišu na Vašem korisničkom uređaju.

Ako kliknete ovde, možete promeniti postavke kolačića: Promenite podešavanja kolačića

Kategorija kolačića

Koristimo kolačiće u različite svrhe i sa različitim funkcijama. Ovde pravimo razliku prema tome da li je kolačić tehnički obavezan (tehnička neophodnost), koliko dugo će se memorisati i koristiti (period čuvanja) i da li je postavljen kroz našu internet stranicu ili od strane trećih lica, kao i od strane kog provajdera (cookie-provajder) je to učinjeno.

Tehnička neophodnost/pravni osnov

Kolačići koji su tehnički obavezno neophodni: Koristimo određene kolačiće, jer su obavezno neophodni da bi naša internet stranica i njene funkcije pravilno mogle da rade. Ti kolačići se automatski postavljaju prilikom otvaranja internet stranice ili kod neke određene funkcije, osim ukoliko ste postavljanje kolačića kroz poešavanja u Vašem browseru sprečili. Podatke koji su prikupljeni kroz korišćenje tih kolačića obrađujemo na osnovu člana 6 stava 1 tačke f) OUZP.

Kolačići koji tehnički nisu obavezno neophodni: Nasuprot tome se kolačići koji nisu obavezno neophodni postavljaju da bi se, na primer, poboljšali komfor i performanse naše internet stranice ili da bi se sačuvala određena podešavanja koja ste preduzeli. Kolačiće koji nisu obavezno neophodni koristimo i za utvrđivanje informacija o učestalosti korišćenja određenih delova naše internet stranice, da bismo tako mogli da ih ubuduće ciljanije usaglasimo sa Vašim potrebama. Ne memorišemo kolačiće koji nisu obavezno neophodni sve dok ne kliknete na odgovarajuće polje i time potvrdite da ste primili k znanju naše obaveštenje o kolačićima i da nastavljate sa korišćenjem naše internet stranice. Podatke koji su prikupljeni kroz korišćenje tih kolačića obrađujemo na osnovu člana 6 stava 1 tačke f) OUZP.

Period čuvanja

Session-Cookies (kolačići sesije): Najveći broj kolačića koristi se samo za vreme trajanja aktuelnog korišćenja usluga ili njene sednice (sesije) i ponovo se brišu, tj. prestaju da važe čim napustite našu internet stranicu ili Vaša aktuelna sesija istekne (tzv. Session-Cookies). Kolačići sesije koriste se, na primer, da bi se za vreme Vaše sesije održale određene informacije.
Permanent Cookies(trajni kolačići): Samo pojedinačno se kolačići čuvaju duži vremenski period, na primer da biste mogli biti ponovo prepoznati i da biste mogli da otvorite sačuvana podešavanja kod ponovnog otvaranja naše internet stranice. Na ovaj način možete, na primer, brže ili udobnije da pristupite našoj internet stranici ili ne morate određena podešavanja, poput odabira jezika, ponovo da preduzmete. Permanent Cookies se nakon isteka prethodno određenog vremenskog perioda automatski brišu, kada posetite stranicu ili domen odakle je postavljen kolačić.

Kolačići drugih provajdera („treće strane“): Tzv. kolačići drugih provajdera („treće strane“) postavljaju se i koriste od strane drugih mesta ili internet stranica, poput provajdera alata za veb analitiku. Više informacija o alatima za veb analitiku i days-of-inventory merenju sledi u nastavku ovog pravilnika. Drugi provajderi mogu kolačiće, pored toga, da koriste za reklamu ili da bi integrisali sadržaje društvenih mreža, poput social plugins-a.

Brisanje i prigovor protiv korišćenja kolačića

Prihvatanje kolačića prilikom korišćenja naše internet stranice nije obavezno; ukoliko ne želite da kolačići budu sačuvani na Vašem uređaju, možete da deaktivirate odgovarajuće opcije u sistemskim podešavanjima Vašeg browser-a. Memorisane kolačiće možete u sistemskim podešavanjima Vašeg browser-a u svakom trenutku da izbrišete. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, može dovesti do funkcionalnih ograničenja naših ponuda.

Prilikom otvaranja naše internet stranice mogu konkretno sledeći kolačići da budu sačuvani:

Naziv kolačića Tehnička neophodnost Period čuvanja Provajder kolačića Svrha korišćenja i interes
PHPSESSID da Kolačić sesije
(kraj sesije)
DAAD Ovaj kolačić neophodan je za identifikaciju korisnika kod raznih baza podataka i za korišćenje kod Symfony-formi (npr. kontaktni formular)
daad_cookie_consent da Trajni kolačić (godinu dana) DAAD Ovaj kolačić čuva Vaša podešavanja kolačića i sprečava da se napomene o upotrebi kolačića prikazuju svaki put kada posetite veb lokaciju.
_ga ne Trajni kolačić (2 godine) Google Inc. Ovaj kolačić se koristi da bi se razlikovali korisnici u Google Analytics-u
_gat ne Trajni kolačić (1 minut) Google Inc. Ovaj kolačić se koristi da bi se broj zahteva za Google Analytics smanjio
_gid ne Trajni kolačić (24h) Google Inc. Ovaj kolačić se koristi da bi se razlikovali korisnici u Google Analytics-u

6. Primaoci ličnih podataka

Interni primaoci: U okviru DAAD, pristup imaju samo ona lica kojima je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva navedenih pod brojem 3.
Eksterni primaoci: Vaše lične podatke prosleđujemo eksternim primaocima van DAAD samo kada je to neophodno za sprovođenje ili obradu Vašeg upita, kada postoji drugi zakonski osnov ili kada za to postoji Vaša saglasnost.

Eksterni primaoci mogu biti:

a) Nalogoprimac (“obrađivač naloga”)
Eksterni pružaoci usluga, koje angažujemo za pružanje usluga, kao npr. u oblastima tehničke infrastrukture i održavanja ponude DAAD ili za stavljanje na raspolaganje sadržaja. Ove nalogoprimce brižljivo biramo i redovno proveravamo da bismo bili sigurni da je Vaša privatnost očuvana. Pružaoci usluga mogu podatke da koriste samo u one svrhe koje smo odredili.

b) Javna tela
Organi i državne ustanove, kao npr. javna tužilaštva, sudovi ili finansijski organi, kojima na osnovu zakona moramo da prenesemo lične podatke.

c) Privatni primaoci
Kooperacioni partneri ili pomoćna lica kojima se podaci prenose na osnovu saglasnosti ili obavezne potrebe.

7. Obrada podataka u trećim zemljama

Ukoliko se podaci proslede primaocima, čije se sedište ili mesto obrade podataka ne nalazi u zemlji članici Evropske unije ili u drugoj zemlji ugovornici Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, uveravamo se pre prosleđivanja da mimo zakonski dozvoljenih izuzetaka na strani primaoca postoji adekvatan nivo zaštite podataka (na primer, Odluka o primerenosti Evropske komisije, odgovarajuće garancije poput samosertifikacije primaoca za EU-US Privacy Shield ili dogovor tzv. EU-Standardna ugovorna klauzula Evropske unije sa primaocem), tj. da postoji Vaša odgovarajuća saglasnost. Možete od nas dobiti pregled primalaca iz trećih zemalja, kao i kopiju konkretno dogovorenih odredbi za obezbeđenje adekvatnog nivoa zaštite podataka. Molimo Vas da za to koristite informacije pod brojem 1.

8. Period čuvanja

Period čuvanja ličnih podataka možete saznati u odgovarajućim poglavljima o obradi podataka. Uz to, generalno važi: čuvamo Vaše lične podatke samo toliko dugo, koliko je to neophodno za ostvarivanje ciljeva ili, u slučaju postojanja saglasnosti, sve dok saglasnost niste opozvali. U slučaju prigovora brišemo Vaše lične podatke, osim ukoliko je njihova dalja obrada dozvoljena na osnovu relevantnih zakonskih odredbi. Vaše lične podatke brišemo i kada smo na osnovu zakona obavezni da to učinimo.

9. Prava lica čiji se podaci obrađuju (prava korisnika)

Kao lice čiji se podaci obrađuju, imate mnogobrojna prava, i to:

Pravo dobijanja obaveštenja: Imate pravo da dobijete obaveštenje o podacima o Vama koje smo sačuvali.

Pravo ispravke i pravo brisanja: Možete od nas tražiti ispravku pogrešnih podataka i, u meri u kojoj su ispunjeni zakonski uslovi, brisanje Vaših podataka.

Ograničenje obrade: Možete od nas tražiti, u meri u kojoj su ispunjeni zakonski uslovi, da ograničimo obradu Vaših podataka.

Mogućnost prenosa podataka: Ukoliko ste nam pružili podatke na osnovu ugovora ili saglasnosti, u slučaju ispunjenosti zakonskih uslova, možete tražiti da te podatke dobijete u jednom strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da te podatke prosledimo drugom odgovornom licu.

Prigovor protiv obrade podataka, pravni osnovi „opravdani interes“ shodno članu 6 stav 1 slovo f) OUZP:

Imate pravo da iz razloga koji proističu iz Vaše posebne situacije, u svako doba prigovorite našoj obradi podataka, ukoliko se razlozi zasnivaju na pravnom osnovu „opravdanog interesa“. Ukoliko iskoristite svoje pravo prigovora, prestaćemo sa obradom Vaših podataka, osim ako možemo da, shodno zakonskim odredbama, dokažemo preovlađujuće legitimne osnove za dalju obradu, koje nose prevagu nad Vašim pravima.
Da biste mogli da koristite svoje pravo prigovora, molimo Vas da se obratite kontaktu navedenim pod brojem 1.

Prigovor protiv kolačića: Pored toga, možete u svako doba da prigovorite korišćenju kolačića. Detalje o tome možete naći u obaveštenjima o kolačićima pod brojem 5.

Opoziv saglasnosti: Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu Vaših podataka, možete je u svako doba opozvati sa dejstvom pro futuro. Time se ne dira u pravovaljanost obrade Vaših podataka do opoziva.

Pravo žalbe kod nadzornog organa: Možete, pored toga, da uložite žalbu kod nadležnog nadzornog organa, ako ste mišljenja da obrada Vaših podataka predstavlja povredu važećeg prava. U tu svrhu se možete obratiti organu za zaštititu podataka koji je nadležan prema Vašem mestu stanovanja, tj. za Vašu državu ili organu za zaštitu podataka koji je nadležan za nas.

Vaš kontakt sa nama: Takođe, ukoliko imate pitanja u pogledu obrade Vaših ličnih podataka, Vaših prava i eventualno date saglasnosti, možete nam se obratiti, bez nadoknade. Radi ostvarivanja svih do sada pomenutih prava, molimo Vas da se obratite na datenschutzdaad.de ili poštanskim putem na adresu navedenu pod brojem 1. Molimo Vas da pri tome vodite računa o tome da nam omogućite Vašu jasnu identifikaciju.

10. Poverenik za zaštitu podataka

Kontakt našeg poverenika za zaštitu podataka:
Dr. Gregor Scheja
Scheja & Partners GmbH & Co. KG
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227226-0
Fax: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de

Kontakt via https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

11. Stand

Važi najaktuelnija verzija Izjave o zaštiti podataka. Stanje 25.05.2018.

Oglasi nemačkih univerziteta

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Više
1/1

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD