Internationale Alumni unterhalten sich sitzend an einem Tisch.

DAAD gleda na kraj perioda finansiranja kao na početak dugogodišnjeg odnosa sa svojim alumnijem. Cilj nam je da podržavamo kontakte između alumni klubova, kao i sa DAAD-om, radilo se o osnivanju novog alumni kluba ili o finansiranju mnogobrojnih aktivnosti.