Univerzitetski pejzaž i saveti za iniciranje saradnje

Studierende auf dem Gang einer Hochschule.
© DAAD/Himsel/Ausserhofer

Nemački univerziteti sprovode mnogobrojne saradnje sa univerzitetima iz drugih zemalja. Ugovori o saradnji između nemačkih i stranih univerziteta podržavaju akademsku razmenu studenata i profesora, kao i realizaciju zajedničkih naučnih projekata. Trenutno postoji veliki potencijala za uspostavljanje novih saradnji u najrazličitijim oblastima nauke.

Nemački univerziteti: jaki kooperacioni partneri

Nemačka spada u najatraktivije zemlje u kojima se studira. Nemački univerziteti su priznati kooperacioni partneri, pogotovu zbog njihovog potencijalu inovacija, bogatstvu tradicije i njihove usmerenosti ka internacionalizaciji.

Nemački visokoškolski sistem je pre svega raznovrstan. Postoje tri različita tipa visokih škola: univerziteti, visoke škole strukovnih studija sa težištem na istraživanju i umetničke i muzičke više škole. Većina visokih škola se finansira iz javnih sredstava i pod nadzorom je saveznih država. Više infomacija o tome na portalu Hochschulkompass.de (na engleskom).

Koraci ka uspostavljanju saradnje sa nemačkim univerzitetima

Korak 1: Utvrđivanje cilja kooperacije od strane stranog univerziteta

Na početku saradnje treba postaviti ciljeve koji prate ovu saradnju:

 • Stručne oblasti uzimajući u obzir zajednička područja od interesa između nemačke i strane institucije.
 • Akademski nivo (studenti, istraživanje i/ili nastava).
 • Željeni ciljevi, kao što su povećanje broja studenata / nemačkih istraživača u stranoj instituciji ili obrnuto, proširenje nastavnih planova i programa putem upotrebe onlajn platformi nemačkih univerziteta, zajedničkih istraživačkih projekata itd.
 • Postojeće osnove na kojima se zasniva kontakt sa univerzitetom, kao što su upravo zaključeno partnerstvo, posete ili boravci studenata/istraživača/nastavnog osoblja.
 • Vremski period za koji je planirano sprovodjenje saradnje.

Konačno važno je definisati ciljeve sa svakom pojedinačnom visokoškolskom institucijom sa kojom želite da radite kako biste predstavili atraktivan projekat saradnje.

Korak 2: Identifikacija mogućih kooperacionih partnera u Nemačkoj

Postoje različite mogućnosti pronalaženja odgovarajućeg kooperacionog partnera. Na primer možete tražiti u nemačkim naučnim časopisima publikacije nemačkih istraživača iz Vaše stručne oblasti, jer to može dovesti do uspostavljanja kontakta. Štaviše, možete u Vašoj instituciji pronaći bivšeg stipendistu DAAD-a ili diplomce sa nemačkih univerziteta i iskoristiti njihove direktne kontakte sa akademcima u Nemačkoj.

Takođe, postoji i mogućnost korišćenja onlajn pretraživača, kao na primer Hochschulkompass : Informacije i linkovi svih državnih ili od strane države priznatih visokoobrazovnih institucija o mogućnostima studiranja, istraživanja i međunarodne saradnje.

 • GERIT: Istraživački imenik Nemačkog društva istraživača (DFG) i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) u saradnji sa Konferencijom rektora visokih škola (HRK), sa više od 23.000 nemačkih univerziteta i vanuniverzitetskih institucija.
 • Study in Germany: Portal DAAD-a i Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF) sa informacijama o mogućnostima studiranja, usmeren na strane studente.
 • Research in Germany: Informacije o finansiranju inovacija i istraživanja u Nemačkoj. Nudi uvid u nemački sistem istraživača, kao i u moguće mogućnosti finansiranja u polju istraživanja.

Korak  3: Kontaktiranje nemačkog univerziteta

  1. Identifikacija odgovorne osobe u kancelariji za međunarodnu saradnju, istraživača/akademaca sa kojima želi da se ostvari saradnja, ili dekana željenog fakulteta.
  2. Nacrt mejlom na engleskom ili nemačkom jeziku u kome je predstavljena Vaša institucija, kao i namera da se uspostavi saradnja sa nemačkim partnerom, i naglašava se njen cilj.
  3. Održavanje kontakta kako bi se između ostalog planirale smernice buduće saradnje (samo na nemačkom jeziku).

Pronalazak finansiranja

DAAD nudi mnoštvo mogućnosti za uspostavljanje i finansiranje saradnje između nemačkih i stranih visokoobrazovnih institucija, kako na individualnoj, tako i na institucionalnom nivou.

Dalje informacije naći ćete na daad.de-Projektförderdatenbank (samo na nemačkom jeziku).

Oglasi nemačkih univerziteta

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Više

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Više

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Više

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Više

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Više

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Više

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Više
1/7

Kontakt

 • DAAD-Informativni centar Beograd

  Cara Uroša 36-38 11000 Beograd telefon: +381 (11) 2621-460
  email: info@daad.rs