Inhalt

Programi univerzitetskih saradnji

U tabeli možete naći najvažnije programe institucionalne saradnje.

Više informacija se nalaze na sajtu www.daad.de (Informacije su prikazane delimično na engleskom i delimično na nemačkom jeziku). Možete preuzeti i novu brošuru [PDF 2,03 MB] sa najvažnijim programima podrške univerzitetskoj saradnji.

Stipendija/Program Opis Stipendija obuhvata Trajanje Raspis
Fact Finding Missions Usmeren na stručnu delegaciju nemačkih profesora Paušala za putne troškove i mesečna stipendija za troškove života zavisi od programa Više informacija  u raspisu: Fact Finding Mission
Letnje škole Usmeren na nemačke univerzitete koji sprovode letnju školu Priprema i realizacija letnje škole (uklj. honorare i troškove mobilnosti za docente) zavisi od programa Različiti termini;
Više detalja u raspusu na nemačkom jeziku: Letnje škole
Studijska putovanja za grupe stranih studenata u Nemačkoj Usmeren na grupe studenata iz Srbije (BA,MA, PhD) u pratnji profesora univerziteta Paušala u visini od 50 evra po danu po učesniku za putne troškove i boravak u Nemačkoj za maksimalno 15 osoba 7-12 dana 3 raspisa godišnje. Više informacija : Studijska putovanja za grupe stranih studenata u Nemačkoj
Kratkoročne docenture Usmeren na kvalifikovane naučnike nemačkih univerziteta koji su pozvani da organizuju specializovane ili interdisciplinovane kurseve u Srbiji Troškove puta i dnevnice za smeštaj i hranu (po zemlji između 47 i 188 evra) Po pravilu 4 sedmice, ali kurs može trajati i do 6 meseci Konkurs je stalno otvoren. Više detalja na nemačkom jeziku:Kratkoročne docenture
Integrisani međunarodni studijski programi sa duplom diplomom Usmeren je na međunarodne studijske programe koji se studiraju delimično na nemačkim a delimično na stranim univerzitetima i koje vode diplomi oba univerziteta Putni i personalni troškovi tokom usklađivanja studijskog programa. Nemački studenti dobijaju tokom boravka u inostranstvu celu ili delimičnu stipendiju zavisi od programa Konkurs je stalno otvoren.
Više detalja: Integrisani studijski programi
Partnerstva zemalja Jugoistočne Evrope Usmeren na nemačke i strane predavače, asistente, naučnike, studente, diplomce i doktorante Kratkoročne mere razmene kao letnji kursevi ili simpozijumi i boravci za studiranje i istraživanje na partnerskom univerzitetu ili u Nemačkoj zavisi od programa Jednom godišnje u 2. kvartalu . Više detalja na nemačkom jeziku: Partnerstva zemalja Jugoistočne Evrope
Univerzitetski dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana Usmeren na nemačke i strane diplomce, doktorante, postdoc i profesore univerziteta Radionice, konferencije, seminari, letnje škole, studijski i istraživački boravci za strance koji su uključeni u program. Za sprovođenje projekta i nastavak događaja mogu se dobiti sredstva za personal zavisi od programa Jednom godišnje u 2. kvartalu. Više detalja na nemačkom jeziku: Univerzitetski dijalog za zemljama Zapadnog Balkana
Strategijska partnerstva i tematske mreže Usmeren na nemačke i strane diplomce, doktorante, postdoc i profesore univerziteta Programska linija A: Razmena nastavnika.Programska linija B: multilateralne i međunarodne mreže u vezi sa istraživanjima sa brojnim renomiranim stranim partnerima zavisi od programa Više detalja u raspisu: Strategijska partnerstva i tematske mreže
Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima Usmeren je na a) sa srpske strane: univerzitetske profesore i mlađe saradnike zaposlene na akreditovanim univerzitetima i naučnoistraživačkim institutima R Srbije i b) sa nemačke strane : univerzitetske profesore i mlađe naučnike na nemačkim istraživačkim institucijama Troškovi mobilnosti uključujući sve potrebne sporedne troškove osoba koje se stipendiraju 2 godine, bez mogućnosti naknadnog zahteva za produženjem Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu na srpskom jeziku: PPP
GIP- Partnerstva instituta germanistike Usmeren na studente, diplomce, doktorande, postdoc, kao i profesore univerziteta kako nemačke visokoškolske institucije, tako i strane partnerske institucije Grantovi za izdatke za mobilnost (troškovi prevoza i troškovi života) i za materijalne i kadrovske troškove institucija visokog obrazovanja 3 godine uz moguće produženje od 3 godine Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu na nemačkom jeziku: GIP
Partnerstva za promovisanje biodiverziteta u zemljama u razvoju Usmeren na nemačke univerzitete i njihove partnerske institucije Grantovi za izdatke za mobilnost (troškovi prevoza i troškovi života) i za materijalne i kadrovske troškove instutucija visokog obrazovanja Maksimalno vreme stipendiranja u trajanju od četiri godine Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu: Partnerstva za promovisanje biodiverziteta u zemljama u razvoju 
Podrška stranim gostujućim predavačima za predavanja na nemačkim univerzitetima Usmeren na strane docente svih naučnih disciplina Gostujući boravak stranih nastavnika zavisi od programa Više informacija na nemačkom: Gostuće docenture
Internacionalizacija univerziteta primenjenih nauka i visokih škola strukovnih studija (HAV. International) Usmeren na univerzitetske predavače, osoblje univerziteta, diplomirane studente, PhD- studente. Sredstva za osoblje  nemačkog univerziteta za realizaciju projekata, događaje za razvoj strategije i umrežavanje, mobilnost i boravke zavisi od programa Više informacija na : HAV. International
Internacionalizacija obrazovanja nastavnika
(Lehramt.International)
Usmeren na nemačke  univerzitetime sa kursevima za obuku nastavnika i studentima (BA, MA; državni ispit), diplomirani studenti, predavači i administratori
Kadrovska sredstva za realizaciju projekata, materijalnih i sredstva za mobilnost studenata zavisi od programa Više informacija na: Lehramt.International
Leonard-Ojler program
Usmeren na diplomce, doktorande i nastavnike na nemačkim i srpskim  univerzitetima
Sur-Place-Stipendija
za diplomski/master/doktorski rad ili kraći istraživački boravak na nemačkoj instituciji
Po pravilu od sedam do devet meseci; za profesore maksimalno 7 dana Više informacija na:
Leonard-Ojler program na nemačkom jeziku
Go-East Letnje škole
Usmerene su na nemačke studente ali ne doktorskih studija
Troškovi puta (variraju od zemlje do zemlje), troškovi boravka u inostrasntvu i maksimalno 650 evra za učešće na letnjoj školi. Trajanje škole od 12- 21 dan od sredine avgusta do sredine septembra. Više informacija na:
Go-East-Summer Schools
IVAC- International Virtual Academic Collaboration-(2021- 2022)
Usmeren na studente BA, MA, doktorskih studija,postdoc, naučnike i profesore
Troškovi razvoja digitalnih veština studenata i predavača, sprovođenje evaluacije, prilagođavanje IT infrastrukture.. Zavisi od projekta. Rok:25.05.2021.
za najraniji period finansiranja od 01.10.2021.
Detaljan raspis: IVAC

Oglasi nemačkih univerziteta

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Više

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Više

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Više

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Više
1/4

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD