Inhalt

Programi univerzitetskih saradnji

U tabeli možete naći najvažnije programe institucionalne saradnje.

Više informacija se nalaze na sajtu www.daad.de (Informacije su prikazane delimično na engleskom i delimično na nemačkom jeziku). Možete preuzeti i novu brošuru [PDF 2,03 MB] sa najvažnijim programima podrške univerzitetskoj saradnji.

Stipendija/Program Opis Stipendija obuhvata Trajanje Raspis
Fact Finding Missions Usmeren na stručnu delegaciju nemačkih profesora Paušala za putne troškove i mesečna stipendija za troškove života zavisi od programa Više informacija  u raspisu: Fact Finding Mission
Letnje škole Usmeren na nemačke univerzitete koji sprovode letnju školu Priprema i realizacija letnje škole (uklj. honorare i troškove mobilnosti za docente) zavisi od programa Različiti termini;
Više detalja u raspusu na nemačkom jeziku: Letnje škole
Studijska putovanja za grupe stranih studenata u Nemačkoj Usmeren na grupe studenata iz Srbije (BA,MA, PhD) u pratnji profesora univerziteta Paušala u visini od 50 evra po danu po učesniku za putne troškove i boravak u Nemačkoj za maksimalno 15 osoba 7-12 dana 3 raspisa godišnje. Više informacija : Studijska putovanja za grupe stranih studenata u Nemačkoj
Kratkoročne docenture Usmeren na kvalifikovane naučnike nemačkih univerziteta koji su pozvani da organizuju specializovane ili interdisciplinovane kurseve u Srbiji Troškove puta i dnevnice za smeštaj i hranu (po zemlji između 47 i 188 evra) Po pravilu 4 sedmice, ali kurs može trajati i do 6 meseci Konkurs je stalno otvoren. Više detalja na nemačkom jeziku:Kratkoročne docenture
Integrisani međunarodni studijski programi sa duplom diplomom Usmeren je na međunarodne studijske programe koji se studiraju delimično na nemačkim a delimično na stranim univerzitetima i koje vode diplomi oba univerziteta Putni i personalni troškovi tokom usklađivanja studijskog programa. Nemački studenti dobijaju tokom boravka u inostranstvu celu ili delimičnu stipendiju zavisi od programa Konkurs je stalno otvoren.
Više detalja: Integrisani studijski programi
Partnerstva zemalja Jugoistočne Evrope Usmeren na nemačke i strane predavače, asistente, naučnike, studente, diplomce i doktorante Kratkoročne mere razmene kao letnji kursevi ili simpozijumi i boravci za studiranje i istraživanje na partnerskom univerzitetu ili u Nemačkoj zavisi od programa Jednom godišnje u 2. kvartalu . Više detalja na nemačkom jeziku: Partnerstva zemalja Jugoistočne Evrope
Univerzitetski dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana Usmeren na nemačke i strane diplomce, doktorante, postdoc i profesore univerziteta Radionice, konferencije, seminari, letnje škole, studijski i istraživački boravci za strance koji su uključeni u program. Za sprovođenje projekta i nastavak događaja mogu se dobiti sredstva za personal zavisi od programa Jednom godišnje u 2. kvartalu. Više detalja na nemačkom jeziku: Univerzitetski dijalog za zemljama Zapadnog Balkana
Strategijska partnerstva i tematske mreže Usmeren na nemačke i strane diplomce, doktorante, postdoc i profesore univerziteta Programska linija A: Razmena nastavnika.Programska linija B: multilateralne i međunarodne mreže u vezi sa istraživanjima sa brojnim renomiranim stranim partnerima zavisi od programa Više detalja u raspisu: Strategijska partnerstva i tematske mreže
Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima Usmeren je na a) sa srpske strane: univerzitetske profesore i mlađe saradnike zaposlene na akreditovanim univerzitetima i naučnoistraživačkim institutima R Srbije i b) sa nemačke strane : univerzitetske profesore i mlađe naučnike na nemačkim istraživačkim institucijama Troškovi mobilnosti uključujući sve potrebne sporedne troškove osoba koje se stipendiraju 2 godine, bez mogućnosti naknadnog zahteva za produženjem Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu na srpskom jeziku: PPP
GIP- Partnerstva instituta germanistike Usmeren na studente, diplomce, doktorande, postdoc, kao i profesore univerziteta kako nemačke visokoškolske institucije, tako i strane partnerske institucije Grantovi za izdatke za mobilnost (troškovi prevoza i troškovi života) i za materijalne i kadrovske troškove institucija visokog obrazovanja 3 godine uz moguće produženje od 3 godine Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu na nemačkom jeziku: GIP
Partnerstva za promovisanje biodiverziteta u zemljama u razvoju Usmeren na nemačke univerzitete i njihove partnerske institucije Grantovi za izdatke za mobilnost (troškovi prevoza i troškovi života) i za materijalne i kadrovske troškove instutucija visokog obrazovanja Maksimalno vreme stipendiranja u trajanju od četiri godine Jedanput godišnje u 2. kvartalu. Više detalja u raspisu: Partnerstva za promovisanje biodiverziteta u zemljama u razvoju 
Podrška stranim gostujućim predavačima za predavanja na nemačkim univerzitetima Usmeren na strane docente svih naučnih disciplina Gostujući boravak stranih nastavnika zavisi od programa Više informacija na nemačkom: Gostuće docenture
Internacionalizacija univerziteta primenjenih nauka i visokih škola strukovnih studija (HAV. International) Usmeren na univerzitetske predavače, osoblje univerziteta, diplomirane studente, PhD- studente. Sredstva za osoblje  nemačkog univerziteta za realizaciju projekata, događaje za razvoj strategije i umrežavanje, mobilnost i boravke zavisi od programa Više informacija na : HAV. International
Internacionalizacija obrazovanja nastavnika
(Lehramt.International)
Usmeren na nemačke  univerzitetime sa kursevima za obuku nastavnika i studentima (BA, MA; državni ispit), diplomirani studenti, predavači i administratori
Kadrovska sredstva za realizaciju projekata, materijalnih i sredstva za mobilnost studenata zavisi od programa Više informacija na: Lehramt.International
Leonard-Ojler program
Usmeren na diplomce, doktorande i nastavnike na nemačkim i srpskim  univerzitetima
Sur-Place-Stipendija
za diplomski/master/doktorski rad ili kraći istraživački boravak na nemačkoj instituciji
Po pravilu od sedam do devet meseci; za profesore maksimalno 7 dana Više informacija na:
Leonard-Ojler program na nemačkom jeziku
Go-East Letnje škole
Usmerene su na nemačke studente ali ne doktorskih studija
Troškovi puta (variraju od zemlje do zemlje), troškovi boravka u inostrasntvu i maksimalno 650 evra za učešće na letnjoj školi. Trajanje škole od 12- 21 dan od sredine avgusta do sredine septembra. Više informacija na:
Go-East-Summer Schools
IVAC- International Virtual Academic Collaboration-(2021- 2022)
Usmeren na studente BA, MA, doktorskih studija,postdoc, naučnike i profesore
Troškovi razvoja digitalnih veština studenata i predavača, sprovođenje evaluacije, prilagođavanje IT infrastrukture.. Zavisi od projekta. Rok:25.05.2021.
za najraniji period finansiranja od 01.10.2021.
Detaljan raspis: IVAC

Oglasi nemačkih univerziteta

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Više

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Više
1/2

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD