Da li želite da u Srbiji studirate, istražujete, predajete, obavite praksu ili naučite srpski? Na sledećim stranicama pogledajte informacije o tome.

DAAD/Jordan

Analiza visokoškolskog sistema Srbije i pregled DAAD aktivnosti 

Dalje možete videti sveobuhvatne statistike, infomacije i analize o nauci i visokoškolskom sistemu, kao i pregled DAAD – aktivnosti u Srbiji.