U Srbiji se trenutno nalazi osam državnih i deset privatnih univerziteta. Pored njih postoj i 55 viših škole strukovnih studija, od kojih su 35 državne i 20 privatne.

Najvažniji univerziteti su Univerzitet u Beogradu sa 31 fakulteta, 11 istraživačkih instituta i 13 centara. Na drugom mestu je Univerzitet u Novom Sadu sa 14 fakulteta i 3 istraživačka instituta.

Ovde se nalazi pregled univerziteta i važnijih istraživačkih instituta u Srbiji. Najnoviji video o sistemu visokog obrazovanja u Srbiji možete pogledati na sledećem linku.

Najnovije informacije o Srbiji možete pročitati u biltenu (na nemačkom jeziku- Länderprofil Serbien) o univerzitetskom i istraživačkom pejzažu.

Izaberite slovo

 • Beograd

  • Univerzitet u Beogradu
   Studentski trg 1, 11 000 Beograd
   Kontakt: Marina Kostrica
   Kancelarija za međunarodnu saradnju; zemlje nemačkog govornog područja
   Telefon: +381 11 3207453

   Email: kostrmrect.bg.ac.rs
   Homepage: www.bg.ac.rs 

  • Srpska akademija nauke i umetnosti SANU
   Kneza Mihaila 35, 11 000 Beograd
   Kontakt: Dragana Petrović Rađenović
   Šef odeljenja za međunarodnu saradnju
   Telefon: +381 11 2027298

   Email: dragana.radjenovicsanu.ac.rs
   Homepage: www.sanu.ac.rs/en

  • Institut „Mihajlo Pupin“ (Informacione i komunikativne tehnologije)
   Volgina 15,11 000 Beograd
   Kontakt: Prof. Dr Sanja Vraneš
   Generalni direktor Instituta
   Telefon: + 381 (11) 677 3149

   Email: sanja.vranespupin.rs
   Homepage: www.pupin.rs/en

  • Institut za nuklearne nauke “VINČA“
   Mike Petrovića Alasa 12-14, 11 000 Beograd
   Kontakt: Dr Ljupčo Hadžievski
   Zamenik direktora za nauku
   Telefon: +381 11 3408 104

   Email: ljupcohvin.bg.ac.rs
   Homepage: www.vin.bg.ac.rs/en 

  • Institut za fiziku
   Pregrevica 118, 11 080 Beograd
   Telefon: +381 11 37 13 000

   Email: infoipb.ac.rs
   Homepage: www.ipb.ac.rs/en 

  • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”
   Bulevar despota Stefana 142,11 000 Beograd
   Kontakt: Dr. Mirjana Mihailović
   Direktorka instituta
   Telefon: +381 11 20 78 300

   Email: ibissibiss.bg.ac.rs
   Homepage: www.ibiss.bg.ac.rs/index.php/en 

  • Institut za virologiju “Torlak”
   Vojvode Stepe 458, 11 000 Beograd
   Kontakt: Dr Vera Stoiljković
   Direktor Instituta
   Telefon: +381 11 246 82 66

   Email: officetorlak.rs
   Homepage: www.torlakinstitut.com/en 

  • Naučno-tehnološki park Beograd
   Veljka Dugoševića 54, 11 000 Beograd
   Kontakt: Marija Mirković
   Saradnica za međunarodnu saradnju i projekte
   Telefon: +381 11 3370 951

   E-Mail: officentpark.rs
   Homepage: https://ntpark.rs/en 

  • Univerzitet umetnosti u Beogradu
   Kosančićev venac 29, 11 000 Beograd
   Kontakt: Jasmina Milovanović
   Rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju

   Telefon: +381 11 2624020

   E-Mail: iroarts.bg.ac.rs
   Homepage : www.arts.bg.ac.rs/en 

  • Univerzitet Singidunum (Privani univerzitet)
   Danijelova 32,11000 Beograd
   Kontakt: Bojana Prodanović Đorđević
   Kancelarija za međunarodnu saradnju
   Telefon: + 381 (11) 3093 236

   Email: internationalofficesingidunum.ac.rs
   Homepage: https://singidunum.ac.rs/ 

  • Univerzitet Union (Privatni univerzitet)
   Kosančićev venac 2/5, 11 000 Beograd
   Telefon:  +381 (11) 263 06 53

   Email: sekretarijatunion.edu.rs
   Homepage: http://union.edu.rs/home/ 

  • Beogradska bankarska akademija (Privatuniversität)
   Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
   Kontakt: Nada Šironja
   Sekretarica
   Telefon: 011 2621 730

   Email: officebba.edu.rs
   Homepage: www.bba.edu.rs 

  • Centar za fizičku hemiju bioloških sistema- BioScope Labs
   Univerzitet u Beogradu
   Fakultet fizičke hemije

   Adresa: Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, Srbija
   Tel: +381(0)11-2630796
   Fax: +381(0)11-2187133

   E-mail: bioscope@ffh.bg.ac.rs

  • Megatrend (Privatuniversität)
   Bulevar maršala Tolbuhina 8,
   11070 Novi Beograd
   Telefon: +381 11 220 30 29

   Email: univerzitetmegatrend.edu.rs
   Homepage: www.megatrend.edu.rs 

 • Kragujevac

  • Univerzitet u Kragujevcu
   Jovana Cvijića 66, 34 000 Kragujevac
   Kontakt: Olivera Mijatović
   Rukovodilac službe za međunarodnu saradnju
   Telefon: +381 34 304 985

   Email: medjunarodna.saradnjakg.ac.rs
   Homepage: www.kg.ac.rs/ 

    

  • Institut za biologiju i ekologiju
   Radoja Domanovića 12, 34 000 Kragujevac
   Kontakt: Dr. Milan Stanković
   Direktor instituta
   Telefon: +381 34 336223 Lok. 270

   Email: mstankovickg.ac.rs
   Homepage: www.pmf.kg.ac.rs 

 • Niš

  • Naučno tehnološki park Niš
   Aleksandra Medvedeva bb,
   18 000 Niš

   E-Mail: info@ntp.rs
   Homepage: https://ntp.rs

  • Univerzitet u Nišu
   Univerzitetski trg 2,18 000 Niš
   Kontakt: Prof. Dr. Vesna Lopičić
   Prorektorka za međunarodnu saradnju
   Telefon:+381 18 257 970

   Email: vesna.lopicicni.ac.rs
   Homepage: www.ni.ac.rs/en/ 

 • Novi Pazar

  • Državni univerzitet u Novom Pazaru
   Vuka Karadžića bb,36 300 Novi Pazar
   Kontakt: Prof. Dr. Milan Kostić
   Rektor univerziteta
   Telefon: +381 20317754

   Email: rektoratnp.ac.rs
   Homepage: www.np.ac.rs/en 

 • Novi Sad

  • Univerzitet u Novom Sadu
   Dr Zorana Đinđića 1, 21 000 Novi Sad
   Kontakt: Ivana Vujkov
   Rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju
   Telefon : +381 21 485 2016

   Email: irouns.ac.rs
   Homepage: www.uns.ac.rs/index.php/en

  • Institut za ratartstvo i povrtarstvo
   Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad
   Kontakt: Dr Ana Marjanović Jeromela
   Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove
   Telefon: +381 21 4898 100

   Email: institutnsseme.com
   Homepage: www.nsseme.com  

  • BioSense Institut – istraživački institut za informacione tehnologije u biosistemima
   Dr Zorana Đinđića 1,21 000 Novi Sad
   Kontakt: Prof. Dr  Vladimir Crnojević
   Direktor instituta
   Telefon: +381 21 485 21 37

   Homepage: https://biosense.rs 

  • Naučno-tehnološki park u Novom Sadu
   Fakultet tehničkih nauka
   Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

   Kontakt: Biljana Bradić
   Šef službe za međunarodnu saradnju
   E-Mail: biljanafilipovic@uns.ac.rs

 • Sremska Kamenica

  • Univerzitet EDUCONS (Privatni univerzitet)
   Vojvode Putnika 85-87
   21 208 Sremska Kamenica
   Kontakt: Milena Galetin
   Koordinatorka za međunarodnu  saradnju
   Telefon:  +381 21 4893- 619

   Email:  milena.galetingmail.com
   Homepage: https://educons.edu.rs/