Inhalt

Univerzitetski i istraživački pejzaž u Srbiji

U Srbiji se trenutno nalazi osam državnih i deset privatnih univerziteta. Pored njih postoj i 55 viših škole strukovnih studija, od kojih su 35 državne i 20 privatne.

Najvažniji univerziteti su Univerzitet u Beogradu sa 31 fakulteta, 11 istraživačkih instituta i 13 centara. Na drugom mestu je Univerzitet u Novom Sadu sa 14 fakulteta i 3 istraživačka instituta.

Ovde se nalazi pregled univerziteta i važnijih istraživačkih instituta u Srbiji. Najnoviji video o sistemu visokog obrazovanja u Srbiji možete pogledati na sledećem linku.

Najnovije informacije o Srbiji [PDF 2,93 MB] možete pročitati u biltenu (na nemačkom jeziku- Länderprofil Serbien) o univerzitetskom i istraživačkom pejzažu.

Aktivirajte DAAD mapu

Zum Aktivieren der Karte klicken Sie auf den Button "Karte anzeigen". Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an OpenStreetMap übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Kartografski materijal iz besplatnog geografskog informacionog sistema OpenStreetMap. DAAD izričito ne usvaja svoje informacije (oznake, granice, itd.) u svakom slučaju. Ne daje se garancija za tačnost ovih informacija.

Oglasi nemačkih univerziteta

1/0

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD