Dr Ana- Maria Schlupp

 

DAAD lektorka jezika na Univerzitetu u Beogradu, Filološkom fakultetu

Studije germanistike i anglistike u Temišvaru, Insbruku. Doktorirala an Slobodnom Univerzitetu u Berlinu.  2011-2014 OeAD-Lektorka na Comenius Univerzitetu u Bratislavi. Od  2019. DAAD lektorka na Filološkom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu.
Kontakt: anaschlupp.daad@gmail.com
Konsultacije: četvrtkom od 15 do 16 časova u medijateci Goethe-Instituta u Beogradu, Kneza Mihailova 50.

Wenke Tannenberg-Turković

DAAD lektorka na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofskom fakultetu

Studirala je fonetiku i istraživanje nastave jezika sa fokusom na nemački kao strani jezik na Univerzitetu u Hamburgu. Kao DAAD lektorka provela je pet godina na Univerzitetu Crne Gore i još tri godine na Univerzitetu Hanoi u Vijetnamu. Stekla je dodatno nastavničko iskustvo na Univerzitetu u Grajfsvaldu i kao šef međunarodne kancelarije na Tehničkom univerzitetu Ostvestfalen-Lippe.
Kontakt: wenke.tannenberg@gmx.de

Eva Borhau

DAAD asistent na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, katedra za germanistiku

Studirala je germanistiku i hispanistiku kao i nemački kao strani jezik na Univerzitetu u Kaselu i na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. U 2021./22. akademskog godini je na poziciji DAAD asistenta na Univerzitetu u Beogradu.

Kontakt: eva.borhau@gmail.com