Dr Simone Heine

DAAD lektorka na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka.

Simone Heine je studirala germanistiku i filozofiju na Humbolt Univerzitetu u Berlinu i doktorirala u oblasti Nemački kao strani i drugi jezik na Univerzitetu u Kaselu. Od 2017. godine vodi DAAD Informativni centar Beograd i istovremeno je i lektorka na Univerzitetu u Beogradu. Pre Beograda podučavala je na TU u Berlinu, BTU Kotbus i za DAAD na Univerzitetu Crne Gore, na Državnom univerzitetu u Laosu i Hanoj Univerzitetu.
Kontakt: heine@daad.rs

Dr Ana- Maria Schlupp

 

DAAD lektorka jezika na Univerzitetu u Beogradu, Filološkom fakultetu

Studije germanistike i anglistike u Temišvaru, Insbruku. Doktorirala an Slobodnom Univerzitetu u Berlinu.  2011-2014 OeAD-Lektorka na Comenius Univerzitetu u Bratislavi. Od  2019. DAAD lektorka na Filološkom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu.
Kontakt: anaschlupp.daad@gmail.com
Konsultacije: četvrtkom od 15 do 16 časova u medijateci Goethe-Instituta u Beogradu, Kneza Mihailova 50

Dr Ivan Vlassenko

DAAD lektor na Univerzitetu u Novom Sadu

Kontakt: vlassenko.daad@yahoo.de
Konsultacije: utorkom od 12-13 h i četvrtkom od 12-13 h u kabinetu 217 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Nadine Vollstädt
DAAD jezički asistent na Univerzitetu u Beogradu

Studije slavistike Južnih slovena, Hungarologije i lingvistike u Berlinu, Budimpešti i Ljubljani. 2013-2018 saradnica u kancelariji za međunarodnu saradnju Humbolt univerziteta u Berlinu.  Od  2018. DAAD- jezički asistent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Kontakt: nadine.vollstaedtfil.bg.ac.rs