Dr Simone Heine

DAAD lektorka na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka.

Simone Heine je studirala germanistiku i filozofiju na Humbolt Univerzitetu u Berlinu i doktorirala u oblasti Nemački kao strani i drugi jezik na Univerzitetu u Kaselu. Od 2017. godine vodi DAAD Informativni centar Beograd i istovremeno je i lektorka na Univerzitetu u Beogradu. Pre Beograda podučavala je na TU u Berlinu, BTU Kotbus i za DAAD na Univerzitetu Crne Gore, na Državnom univerzitetu u Laosu i Hanoj Univerzitetu.
Kontakt: heine@daad.rs

Dr Ana- Maria Schlupp

 

DAAD lektorka jezika na Univerzitetu u Beogradu, Filološkom fakultetu

Studije germanistike i anglistike u Temišvaru, Insbruku. Doktorirala an Slobodnom Univerzitetu u Berlinu.  2011-2014 OeAD-Lektorka na Comenius Univerzitetu u Bratislavi. Od  2019. DAAD lektorka na Filološkom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu.
Kontakt: anaschlupp.daad@gmail.com
Konsultacije: četvrtkom od 15 do 16 časova u medijateci Goethe-Instituta u Beogradu, Kneza Mihailova 50.

Wenke Tannenberg-Turković

DAAD lektorka na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofskom fakultetu,na katedri za germanistiku

Studirala je fonetiku i istraživanje nastave jezika sa fokusom na nemački kao strani jezik na Univerzitetu u Hamburgu. Kao DAAD lektorka provela je pet godina na Univerzitetu Crne Gore i još tri godine na Univerzitetu Hanoi u Vijetnamu. Stekla je dodatno nastavničko iskustvo na Univerzitetu u Grajfsvaldu i kao šef međunarodne kancelarije na Tehničkom univerzitetu Ostvestfalen-Lippe.
Kontakt: wenke.tannenberg@gmx.de

Sara Marenčić

DAAD jezički asistent na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, katedra za germanistiku

Studirala je germanistiku, kinesku, opštu i uporednu književnost i evropsku lingvistiku na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu. 2018. godine je doktorira u oblasti slavistike na Humboldt Univertzitetu u Berlinu. Angažovana je kao DAAD asistent jezika na Filološkom fakultetuUniverziteta u Beogradu za akademsku 2020/2021. Pre toga je predavala na Humboldt Univerzitetu u Berlinu.
Kontakt: sara.marencic@student.hu-berlin.de
Radno vreme konsultacija: ponedeljkom od 14 do 15 sati preko zoom aplikacije (Link će biti poslat na zahtev).