Inhalt

O DAAD-u

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) predstavlja najveću nemačku organizaciju koja se bavi finansiranjem međunarodne razmene studenata i istraživača.

Ko smo mi

Osnovan na inicijativu jednog studenta 1925. godine, DAAD se razvio u udruženje nemačkih univerziteta i studentskih organizacija i  danas spada u najvažnije organizacije koje finansijski podržavaju međunarodnu razmenu studenata i naučnika.

DAAD takođe podržava zemlje u razvoju u osnivanju univerziteta visokih dostignuća, jača nemački jezik i germanistiku u inostranstvu i nudi savete o pitanjima iz oblasti obrazovanja, spoljne nauke i razvojne politike. DAAD je takođe Nacionalna agencija za evropsku univerzitetsku saradnju.

Naša mreža

U Bonu se nalazi centrala DAAD-a, pored nje, postoji i DAAD kancelarija u Berlinu, koja uključuje i renomirani Berlinski umetnički program.  Mreža DAAD-a, koja se sastoji od predstavništava i  informativnih centara i lektorata, drži kontakte sa partnerskim zemljama na svim kontinentima i savetuje studente, istraživače i lokalne univerzitete.

Naši zadaci

Dodeljivanje stipendija

Kroz promovisanje odličnih studenata i naučnika, DAAD priprema buduće stručnjake i rukovodioce za odgovorno delanje. Na taj način stvara trajne veze s svetom i podržava stručno i kulturno povezivanje svojih stipendista i alumnista.

Promovisanje internacionalizacije univerziteta

DAAD podržava univerzitete u njihovim strategijama internacionalizacije i pomaže u oblikovanju Evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja. Takođe se zalaže za nemački kao naučni jezik i višejezičnu Evropu.

Naučne kooperacije

Preko svojih zaposlenih u zemlji i inostranstvu, DAAD ima veliko iskustvo u saradnji sa univerzitetima i akademskim sistemima širom sveta. Na taj način on može da pruži važne impulse za internacionalizaciju istraživanja i nauke i savetovati o strateškim odlukama.

Naš budžet

DAAD se uglavnom finansira sredstvima Saveznog ministarstva spoljnih poslova, Saveznog ministarstva obrazovanja i istraživanja, Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije. Ostali sponzori su strane vlade, fondacije i Udruženje donatora za nemačku nauku.

Oglasi nemačkih univerziteta

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Više

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Više
1/2

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD