Inhalt

O DAAD-u

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) predstavlja najveću nemačku organizaciju koja se bavi finansiranjem međunarodne razmene studenata i istraživača.

Ko smo mi

Osnovan na inicijativu jednog studenta 1925. godine, DAAD se razvio u udruženje nemačkih univerziteta i studentskih organizacija i  danas spada u najvažnije organizacije koje finansijski podržavaju međunarodnu razmenu studenata i naučnika.

DAAD takođe podržava zemlje u razvoju u osnivanju univerziteta visokih dostignuća, jača nemački jezik i germanistiku u inostranstvu i nudi savete o pitanjima iz oblasti obrazovanja, spoljne nauke i razvojne politike. DAAD je takođe Nacionalna agencija za evropsku univerzitetsku saradnju.

Naša mreža

U Bonu se nalazi centrala DAAD-a, pored nje, postoji i DAAD kancelarija u Berlinu, koja uključuje i renomirani Berlinski umetnički program.  Mreža DAAD-a, koja se sastoji od predstavništava i  informativnih centara i lektorata, drži kontakte sa partnerskim zemljama na svim kontinentima i savetuje studente, istraživače i lokalne univerzitete.

Naši zadaci

Dodeljivanje stipendija

Kroz promovisanje odličnih studenata i naučnika, DAAD priprema buduće stručnjake i rukovodioce za odgovorno delanje. Na taj način stvara trajne veze s svetom i podržava stručno i kulturno povezivanje svojih stipendista i alumnista.

Promovisanje internacionalizacije univerziteta

DAAD podržava univerzitete u njihovim strategijama internacionalizacije i pomaže u oblikovanju Evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja. Takođe se zalaže za nemački kao naučni jezik i višejezičnu Evropu.

Naučne kooperacije

Preko svojih zaposlenih u zemlji i inostranstvu, DAAD ima veliko iskustvo u saradnji sa univerzitetima i akademskim sistemima širom sveta. Na taj način on može da pruži važne impulse za internacionalizaciju istraživanja i nauke i savetovati o strateškim odlukama.

Naš budžet

DAAD se uglavnom finansira sredstvima Saveznog ministarstva spoljnih poslova, Saveznog ministarstva obrazovanja i istraživanja, Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije. Ostali sponzori su strane vlade, fondacije i Udruženje donatora za nemačku nauku.

Oglasi nemačkih univerziteta

1/0

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD