O DAAD-u

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Već i kratak pogled unatrag u istoriju pokazuje: DAAD povezuje ljude i nauku. Osnovan u Hajdelbergu 1925. godine na inicijativu jednog studenta, danas spada u najvažnije organizacije koje finansijski podržavaju međunarodnu razmenu studenata i naučnika.

Od osnivanja do danas DAAD podržao oko 2 miliona akademaca u Nemačkoj i u inostranstvu. Osnovan je kao udruženje nemačkih visokih škola i studentskih organizacija. Njegova delatnost prevazilazi okvire stipendija:  DAAD podržava internacionalizaciju nemačkih univerziteta, jača katedre za germanistiku u celom svetu, podržava zemlje u razvoju pri izgradnji jakih univerziteta i savetuje donosioce odluka u obrazovnoj, spoljnopolitičkoj i razvojnoj politici.

Budžet potiče iz uglavnom federalnih sredstava različitih ministarstava, pre svega Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije kao i od kompanija, organizacija i stranih vlada.

Prisustvo DAAD-a širom sveta

U Bonu se nalazi centrala DAAD-a, pored nje, postoji i DAAD kancelarija u Berlinu, koja uključuje i renomirani Berlinski umetnički program.  Mreža DAAD-a sastoji se od 15 predstavništava i 57 informativnih centara (ICs) u 60 zemalja sveta koja drži kontakt sa najvažnijim partnerskim zemljama na svim kontinentima i koja savetuje na licu mesta.

Stipendije za najbolje

Na osnovu prethodnog dugogodišnjeg uspeha u promovisanju odličnih studenata i naučnika, DAAD namerava da pripremi buduće stručnjake i rukovodioce za odgovorno delanje i stvori trajne veze s svetom. Takođe, želi da još jače podrži stručno i kulturno povezivanje svojih stipendista i alumnista.

Otvorene strukture ka svetu

DAAD oblikuje svoje programe tako da ga univerziteti mogu koristiti za sprovođenje sopstvene strategije za internacionalizaciju. Da bi zadržala vodeće mesto kao zemlja domaćin, Nemačka bi morala da do 2020. godine ugosti najmanje 350.000 stranih studenata. Njihov uspeh na studijama mora da dostigne nivo uspeha domaćih studenata. Do kraja ove decenije bi trebalo da svaki nemački apsolvent stekne značajno međunarodno iskustvo tokom svojih studija. DAAD raspravlja o mestu nemačkog kao naučnog jezika i zagovara višejezičnost svuda. Takođe, učestvuje u oblikovanju evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja.

Znanje za naučnu saradnju

Rad DAAD-a zasniva se na sveobuhvatnom i diferenciranom znanju o strukturama univerzitetske saradnje i naučnim sistemima širom sveta. DAAD se u tome oslanja na profesionalno iskustvo svojih radnika i mreža predstavništava i informativnih centara i lektorata. Ovo znanje se stalno ažurira i daje na raspolaganje strateškim odlukama aktera. Na osnovu ovog znanja, DAAD će biti još više sposoban da vrši svoju funkciju kao katalizator internacionalizacije naučnog sistema.

Oglasi nemačkih univerziteta

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Više

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Više

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Više

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Više

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Više

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Više

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Više
1/7

Kontakt

  • DAAD-Informativni centar Beograd

    Cara Uroša 36-38 11000 Beograd telefon: +381 (11) 2621-460
    email: info@daad.rs