O DAAD-u

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Već i kratak pogled unatrag u istoriju pokazuje: DAAD povezuje ljude i nauku. Osnovan u Hajdelbergu 1925. godine na inicijativu jednog studenta, danas spada u najvažnije organizacije koje finansijski podržavaju međunarodnu razmenu studenata i naučnika.

Od osnivanja do danas DAAD podržao oko 2 miliona akademaca u Nemačkoj i u inostranstvu. Osnovan je kao udruženje nemačkih visokih škola i studentskih organizacija. Njegova delatnost prevazilazi okvire stipendija:  DAAD podržava internacionalizaciju nemačkih univerziteta, jača katedre za germanistiku u celom svetu, podržava zemlje u razvoju pri izgradnji jakih univerziteta i savetuje donosioce odluka u obrazovnoj, spoljnopolitičkoj i razvojnoj politici.

Budžet potiče iz uglavnom federalnih sredstava različitih ministarstava, pre svega Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije kao i od kompanija, organizacija i stranih vlada.

Prisustvo DAAD-a širom sveta

U Bonu se nalazi centrala DAAD-a, pored nje, postoji i DAAD kancelarija u Berlinu, koja uključuje i renomirani Berlinski umetnički program.  Mreža DAAD-a sastoji se od 15 predstavništava i 57 informativnih centara (ICs) u 60 zemalja sveta koja drži kontakt sa najvažnijim partnerskim zemljama na svim kontinentima i koja savetuje na licu mesta.

Stipendije za najbolje

Na osnovu prethodnog dugogodišnjeg uspeha u promovisanju odličnih studenata i naučnika, DAAD namerava da pripremi buduće stručnjake i rukovodioce za odgovorno delanje i stvori trajne veze s svetom. Takođe, želi da još jače podrži stručno i kulturno povezivanje svojih stipendista i alumnista.

Otvorene strukture ka svetu

DAAD oblikuje svoje programe tako da ga univerziteti mogu koristiti za sprovođenje sopstvene strategije za internacionalizaciju. Da bi zadržala vodeće mesto kao zemlja domaćin, Nemačka bi morala da do 2020. godine ugosti najmanje 350.000 stranih studenata. Njihov uspeh na studijama mora da dostigne nivo uspeha domaćih studenata. Do kraja ove decenije bi trebalo da svaki nemački apsolvent stekne značajno međunarodno iskustvo tokom svojih studija. DAAD raspravlja o mestu nemačkog kao naučnog jezika i zagovara višejezičnost svuda. Takođe, učestvuje u oblikovanju evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja.

Znanje za naučnu saradnju

Rad DAAD-a zasniva se na sveobuhvatnom i diferenciranom znanju o strukturama univerzitetske saradnje i naučnim sistemima širom sveta. DAAD se u tome oslanja na profesionalno iskustvo svojih radnika i mreža predstavništava i informativnih centara i lektorata. Ovo znanje se stalno ažurira i daje na raspolaganje strateškim odlukama aktera. Na osnovu ovog znanja, DAAD će biti još više sposoban da vrši svoju funkciju kao katalizator internacionalizacije naučnog sistema.

Oglasi nemačkih univerziteta

International programmes at TH Rosenheim - study in English!

Do you want to study in one of Germany’s most attractive regions? Find out more about our English-taught study programmes.

Više
1/1

Kontakt

  • DAAD-Informativni centar Beograd

    Cara Uroša 36-38 11000 Beograd telefon: +381 (11) 2621-460
    email: info@daad.rs