Inhalt

FAQ DAAD stipendije

Drei Holzwürfel mit den Buchstaben F, A und Q liegen auf einer Laptop-Tastatur.
© iStockphoto

Molimo Vas da pročitate najčešće postavljena pitanja u vezi sa DAAD stipendijama ili u vezi sa aplikacijom za DAAD stipendiju. Ukoliko ne pronađete odgovor, slobodno nas kontaktirajte u DAAD Informativnom centru Beograd.

1. Da li se konkurisanjem za DAAD-stipendije automatski prijavljujem i za željene studijske programe u Nemačkoj?

Ne. Aplikacija za prijem na nemačke univerzitete je potpuno odvojen proces od konkurisanja za DAAD-stipendije. Za DAAD-stipendije se prijavljujete i do godinu dana unapred, a tek nakon toga konkurišete za prijem na željene programe. Rokovi za prijavu na univerzitete mogu varirati, ali se uglavnom otvaraju na proleće. Imajte u vidu da svaki univerzitet ponaosob propisuje uslove, te se na vreme informišite o svim bitnim stavkama. S obzirom da do trenutka konkurisanja za DAAD-stipendiju uglavnom još uvek ne možete imati potvrdu o prijemu na univerzitet, neophodno je da taj dokument dostavite DAAD-u pre početka korišćenja stipendije. DAAD obezbeđuje stipendiranje tek kada kandidat dostavi potvrdu nemačkog univerziteta o prijemu na studije. Ukoliko nijedan univerzitet ne odobri Vašu prijavu, ne možete koristiti DAAD-stipendiju.

2. Šta predstavlja dokument Hochschulzugangsberechtigung (na engleskom: Copy of school-leaving certificate which entitles holders to study at a university in the home country) ?

Hochschulzugangsberechtigung” je svedočanstvo o položenoj maturi sa svim završnim ocenama sa maturskog ispita. Ovaj dokument Vam omogućava studiranje u Nemačkoj.
Ukoliko ste završili gimnaziju/srednju školu u Srbiji, radi se o plavoj diplomi sa mature, ne o četiri žuta svedočanstva sa kraja svakog razreda. Drugi sistemi obrazovanja, poput IB-a, završene škole u britanskom, američkom, ili nekom trećem obrazovnom sistemu imaju druge dokumente koji potvrđuju da je kandidat stekao srednješkolsko obrazovanje.

3. Da li je znanje nemačkog jezika uslov za dobijanje DAAD-stipendije?

Ne, bitno je da imate potrebno znanje jezika na kome će se odvijati Vaše studije. Ukoliko želite da studirate na engleskom jeziku, relevantno je isključivo Vaše znanje engleskog. O jezičkim sertifikatima potrebnim za studije informišite se na stranicama dotičnih univerziteta.

4. Da li u trenutku konkurisanja moram da imam zvanični sertifikat o znanju jezika koji zahteva univerzitet na kome želim da studiram?

Ne, zvanični jezički sertifikat možete dostaviti naknadno, do početka korišćenja stipendije. U tom slučaju možete raditi besplatni zamenski jezički test iz nemačkog ili engleskog jezika OnSET koji se koristi samo za apliciranje za stipendiju kao zamena za zvanične testove, ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek nemate potrebni sertifikat. OnSET jezički test organizuju DAAD-lektori u Beogradu i Novom Sadu.
Uz rezultat ovog testa, priložite izjavu u kojoj navodite koji ćete zahtevani zvanični jezički sertifikat steći, kog datuma ćete ga polagati i kada će Vam biti dostupni rezultati. Ova izjava je jednostavan dokument sastavljen u word- na nemačkom ili engleskom jeziku koji nije potrebno ni overavati, ni potpisivati.
Bilo bi poželjno -ukoliko je to moguće- priložiti i  priznanicu institucije koja svedoči o zakazanom terminu polaganja.

Da biste studirali na nemačkom jeziku, univerziteti obično zahtevaju položen TestDaF (sve četiri ocene moraju biti najmanje 4) ili Goethe Zertifikat C2. Za studiranje na engleskom se uglavnom priznaju sertifikati IELTS ili TOEFL. Sam DAAD ne zahteva od Vas ništa više od onoga što zahteva Vaš željeni studijski program. Koji je nivo poznavanja jezika potreban, saznaćete na sajtu univerziteta ili od zaposlenih na njemu. Te informacije naći ćete u tzv. propisima o prijemu stranih studenata.
OnSET test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju jezika koje traže nemački univerziteti. Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog ili engleskog jezika – dostavite njegovu kopiju.

5.  Ako želim da studiram na engleskom jeziku, zbog čega je sertifikat o znanju nemačkog sastavni deo aplikacije?

Čak i ukoliko želite da studirate na engleskom jeziku, morate imati dokaz o neznanju/niskom znanju nemačkog jezika, kako bi Vam bio dodeljen odgovarajući kurs nemačkog jezika u Nemačkoj pre početka Vaših studija. U ovom slučaju je dovoljno da uradite besplatni OnSET jezički test u organizaciji DAAD-lektora, pri čemu rezultat testa nije relevantan za dodelu stipendije. Ako imate znanje ispod A1 nivoa, potrebno je da napišete ličnu izjavu o tome i ubacite je u DAAD portal u okviru Vaše aplikacije za DAAD stipendiju.

6. Da li moram da budem primljen na nemački univerzitet u trenutku konkurisanja za stipendiju?

Ne, rokovi za apliciranje za studentsko mesto na nemačkim univerzitetima su kasniji od roka za apliciranje za naše stipendije. Ukoliko pak imate dokaz o prijemu na studije, Vi, faktički, aplicirate za stipendiranje Vaše druge godine master studija u Nemačkoj.

7. Da li mogu da se prijavim za stipendiju za period kraći od deset meseci?

Ne.

8. Upravo sam otpočeo master studije u Nemačkoj. Da li mogu da se prijavim za studijsku stipendiju za drugu godinu master studija?

Možete.

9. Da li u trenutku konkurisanja za DAAD-stipendiju moram imati diplomu sa osnovnih/master studija?

Ne, imajući u vidu da se za DAAD-stipendije prijavljujete godinu dana unapred, dovoljno je da dostavite uverenje o upisu na poslednju godinu studija (sa transkriptom položenih ispita), a diplomu ili uverenje o diplomiranju prilažite naknadno, do početka stipendiranja.

10. Da li postoji starosna granica za konkurisanje za DAAD-stipendije?

Ne, DAAD ne razlikuje kandidate po godinama starosti. Ipak, kod nekih programa stipendija uzima se u obzir koliki je vremenski period protekao od sticanja diplome sa poslednjeg stepena studija. Te informacije naći ćete u raspisima stipendija.

11. Da li mogu da se prijavim za DAAD-stipendiju ako se već nalazim u Nemačkoj?

Za DAAD-stipendiju možete da se prijavite ukoliko u trenutku apliciranja ne boravite u Nemačkoj duže od 15 meseci.
Ako ste, primera radi, na prvoj godini master studija u Nemačkoj i želite stipendiranje DAAD-a za drugu godinu studija, imate pravo konkurišete samo ukoliko provedeni boravak u Nemačkoj iznosi manje od 15 meseci.

1.Da li prevodi dokumenata moraju da budu overeni u nadležnoj instituciji ili kod sudskog tumača?

Ne, dokumentaciju možete i sami prevesti, samo je bitno da je prevod tačan. Tek nakon eventualnog dobijanja stipendija, centrala DAAD-a u Bonu će Vam tražiti overene prevode.

2. Na kom jeziku se dostavljaju prevodi dokumenata?

Ukoliko želite da studirate na engleskom, dostavljate prevode na engleskom jeziku. Ako, pak, izaberete studijski program na nemačkom, prevešćete dokumentaciju na nemački. Po istom kriterijumu morate pisati i motivaciono pismo i biografiju.

3.Šta podrazumeva dokument sa opisom sistema ocenjivanja?

Opis sistema ocenjivanja je obično sastavni deo svakog dodatka  diplomi. Ukoliko, pak, nemate dodatak diplomi, napravite samostalno jedan dokument (nezvanični, neovereni), u kome ćete vrlo sažeto opisati sistem ocenjivanja u visokoškolskom sistemu Srbije (npr. 6 – prolaz, 7 – dovoljno itd.) Isto važi i za opis ocena sa mature iz srednje škole. Ovaj dokument priložite Vašoj aplikaciji u DAAD-portalu pod opcijom “Additional Documents”.

4.Kako da pronađem željeni studijski program/mentora za doktorski/istraživački rad?

Možete koristiti pretraživačku mašinu na stranici www.study-in-germany.de, gde ćete uneti Vaše kriterijume izabravši opciju Advanced Search/Erweiterte Suche. Ako ste u potrazi za mentorom, jedan od načina je da uz pomoć ove pretraživačke mašine pronađete gde se sve u Nemačkoj izučava Vaša disciplina, posetite njihove sajtove tih institucija, te pišete potencijalnim mentorima.

6. Da li je potrebno da imam već ostvareni kontakt u Nemačkoj ukoliko želim da radim doktorat?

Da, jedan od potrebnih dokumenata je pozivno pismo, te je neophodno da ste već stupili u kontakt bilo sa mentorom (individualni doktorat), bilo sa željenom institucijom (strukturirani program doktorskih studija) u Nemačkoj.
Ako želite da radite svoj doktorat u Nemačkoj, postoje dve mogućnosti. Možete izabrati samostalan rad sa jednim mentorom i u tom slučaju dostavljate njegovo pozivno pismo.

Ukoliko izaberete rad sa jednim mentorom, neophodno je da Vam profesor dostavi pozivno pismo (Letter confirming academic supervision), u kome izjavljuje da je saglasan sa Vašim istraživačkim projektom (detaljnije informacije o ovome naći ćete u samom raspisu).
Ako se, pak, odlučite za neki strukturirani program doktorskih studija, morate prethodno stupiti u kontakt sa koordinatorom tog  programa, koji bi trebalo da izjavi da ste podobni za pohađanje željenog programa. U tom slučaju, kao pozivno pismo možete dostaviti kopiju imejl-korespondencije pretvorene u pdf-dokument.

1. Želim da radim istraživanje u Nemačkoj. Ko sve može da bude moj partner?

Vaš partner može biti predavač na nekoj državno priznatoj visokoškolskoj instituciji ili državno priznatom vanuniverzitetskom (neprofitnom) istraživačkom institutu. On/ona mora dostaviti pozivno pismo, isto kao i kod doktorata (v. 6. pitanje).

2. Šta sve treba da sadrži pozivno pismo?

Pozivno pismo treba sadržati saglasnost mentora/partnera sa Vašim istraživačkim projektom i vremenskim/mesnim planom. On/ona takođe garantuje da će Vam obezbediti radno mesto i sve uslove za uspešno vršenje istraživanja. Osim toga, daje informacije na kom jeziku će se sprovoditi istraživanje, kao i da je Vaš nivo znanja radnog jezika dovoljan za uspešno obavljanje istraživanja.

1. U kojoj formi se šalje sažetak prijave (Application Summary/Bewerbungszusammenfassung)?

Sažetak prijave šaljete u jednom primerku, jednostrano odštampano i bez koričenja. Adresa slanja je jasno naznačena u raspisu stipendije koja Vas zanima.

2.  Nakon što su sva tražena dokumenta uneta u DAAD-portal, da li je moja aplikacija obavezujuća?

Ne, da bi Vaša onlajn-aplikacija bila obavezujuća, morate odštampati tzv. sažetak prijave (Application summary/ Bewerbungszusammenfassung) i poslati na traženu adresu do navedenog roka (krajnji rok se odnosi na datum slanja, ne prispeća pošiljke).

3. Da li dobijam potvrdu o uspešnoj prijavi nakon postavljanja svih traženih dokumenata u portal?

Da, dobićete automatsku potvrdu o uspešno obavljenoj prijavi.

4. Kome da se obratim ako dođe do tehničkih problema u portalu?

Posebno u danima pred krajnji rok za prijavu, portal može biti preopterećen, te je moguće da izrada sažetka prijave potraje duže nego uobičajeno. Ako se pojave ozbiljniji problemi, pišite na sledeću adresu: portaldaad.de ili pozovite telefonom: +49 (0)228 882 8888

5. Kako i u koliko primeraka treba da bude odštampan sažetak prijave (Application summary/ Bewerbungszusammenfassung)?

Molimo Vas da sažetak prijave bude odštampan jednostrano i nekoričeno.Uglavnom se za studijske i istraživačke stipendije štampa samo jedanput sažetak, no postoje programi kod kojih se štampaju samo prve dve stranice sažetka. U raspisu za svaki program pogledajte kako je naznačeno.

6. Kako se dostavljaju preporuke profesora?

Aktuelna preporuka profesora treba da pruži uvid u Vaše kvalifikacije; molimo Vas da preporuku profesora dostavite u zatvorenoj koverti, nije moguće poslati preporuku u elektronskoj verziji. Profesor može i direktno poslati pismo preporuke poštom na adresu navedenu u raspisu stipendije. DAAD priznaje pisma preporuke napisana na DAAD formularu za preporuku, koji ćete naći u portalu u Vašem profilu za prijavu. Obratite pažnju na napomene pod tasterom „Bewerbung einreichen“/“Submitting an application“.

1.Ko donosi odluku o mojoj prijavi?

Komisija za izbor je nezavisna komisija sastavljena od eksperata iz Nemačke i Srbije. Zaposleni u DAAD-u ne glasaju u postupku izbora stipendista.

2. Prema kojim kriterijumima komisija za izbor donosi odluku?

Ključni kriterijumi za odabir stipendista su obrazloženje studijske ili istraživačke namere

3. Da li su za sve stipendijske programe predviđeni intervjui i da li je prisustvo na njima obavezno?

Intervjui su predviđeni samo za stipendijske programe za studijske stipendije za sve naučne discipline kao i za ERP program. Za istraživačke boravke, kurseve jezika i master studije umetničkih disciplina i arhitekture nisu predviđeni intrevjui. Ukoliko ste pozvani na intervju, prisustvo na njemu je obavezujuće i sam termin se ne može pomeriti.

4. Pretpostavljam da ću u vreme intervjua već biti na u inostranstvu. Da li je moguće da se intervju održi preko skajpa?

Nije moguće.

5. Kada ću i kako saznati rezultate?

Za aplikacije do 15. 11.  rezultati se saznaju u aprilu sledeće godine- godine upisa na nemačke univerzitete.  Rezultat saznajete preko DAAD portala u Vašem profilu, preko opcije “Messages”.
Istraživači koji konkurišu zaključno sa 30.04., rezultate saznaju tokom oktobra iste godine, takođe, putem DAAD portala.

1. Koliki je ukupni iznos mesečne stipendije?

Visina stipendije zavisi od akademskih kvalifikacija kandidata. Za diplomirane stipendiste 850,00 €, a za doktorande i postdoktorante 1.200,00 €; 2.000,00 € za asistente, asistente i predavače, 2.150,00 € za profesore.  O mogućim koristima u pozivu za svaki program možete saznati.

2. Ko plaća putne troškove?

DAAD plaća doprinos za putne troškove stipendije.

3. Da li mogu sa sobom da povedem i porodicu?

Ako je period finansiranja manji od šest meseci, ne postoje odredbe o spajanju porodica i stoga se ne mogu isplaćivati nikakvi porodični dodaci. Za stipendije koje traju duže od šest meseci, molimo Vas da pročitate raspis za konkretnu stipendiju kako biste saznali da li ovaj program predviđa dodatke za članove porodice.

4. Da li moram da imam zdravstveno osiguranje u Nemačkoj?

Stipendisti i prateći članovi porodice moraju biti zdravstveno osigurani tokom njihovog boravka u Nemačkoj od njihovog prvog dana u zemlji. Bićete informisani o uslovima zdravstvenog osiguranja i uslugama koje pruža DAAD kada primite potvrdu o odobrenoj stipendiji.

5. Da li ukoliko primam DAAD-stipendiju imam pravo da uz stuidje i radim u Nemačkoj?

Ukoliko nemate državljanstvo neke od EU-zemalja, postoje određena ograničenja. Možete raditi do najviše 20 sati nedeljno i zarađivati najviše 450 €  mesečno.

Oglasi nemačkih univerziteta

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Više
1/1

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD